Kỹ năng - Nghiệp vụ >> Văn hóa - Xã hội

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

11/02/2022 10:06:36 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện công văn số 1158/MTTQ ngày 27/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTM Việt Nam tỉnh Yên Bái về việc xin ý kiến tham gia ý kiến vào dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đề nghị các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn và tổng hợp các ý kiến, nội dung tham gia vào dự thảo Luật gửi về Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tước ngày 25/02/2022 qua Ban Tuyên giáo - Chính sách, Hội LHPN tỉnh và địa chỉ hòm thư: tuyengiaopnyb@gmail.com.

Đây là nội dung hết sức quan trọng cần có sự tích cực tham gia, góp ý của đông đảo các cấp Hội và hội viên phụ nữ, đề nghị các cấp Hội nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tải Dự thảo bên dưới

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h