Kỹ năng - Nghiệp vụ

Những lưu ý về số lượng, cơ cấu của Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp

02/08/2022

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga vừa ký ban hành Đề án số 04/ĐA-ĐCT, ngày 19/7/2022, của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam về Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp.

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

11/02/2022

Thực hiện công văn số 1158/MTTQ ngày 27/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTM Việt Nam tỉnh Yên Bái về việc xin ý kiến tham gia ý kiến vào dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nghị định mới về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

09/02/2022

Ngày 09/12/2021 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2021/NĐ-CP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội trong các cấp Hội LHPN Việt Nam và đề xuất một số giải pháp

Công tác nắm bắt dư luận xã hội trong các cấp Hội LHPN Việt Nam và đề xuất một số giải pháp

09/02/2022

Công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng nói chung và nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo nói riêng. Hội LHPN Việt Nam với chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ đã không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ thông qua nhiều phương thức, cách làm thiết thực.

Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

01/09/2021

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể nói chung là nội dung trọng tâm trong Kết luận số 62 của Bộ Chính trị đồng thời đây là một nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng đặc biệt trong giai đoạn hiện nay với chủ trương đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội càng đòi hỏi cấp thiết hơn nhằm mang lại hiệu quả thiết thực; đáp ứng và nâng cao vai trò vị trí của Phụ nữ trong tình hình mới.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h