ĐIỆN THOẠI, EMAIL CÁC BAN HỘI LHPN TỈNH YÊN BÁI

 

1. Văn phòng - Tổ chức: 0216.3852.432, email: vanphongpnyb@yenbai.gov.vn, bantochucyb@yahoo.com

 

2. Ban Tuyên giáo - Chính sách: 0216.3852.987, 0216.3893.608; email: tuyengiaopnyb@gmail.com, chinhsachluatphappnyb@gmail.com

 

3. Ban Kinh tế - Xã hội: 0216.3893.609, 0216.3858.589, email: giadinhxahoiyenbai@gmail.com, kinhtepnyb029@gmail.com

 

4. Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái: 0216.3850.427, email: trungtamgtvlpnyenbai@gmail.com

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h