Kỹ năng - Nghiệp vụ >> Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" và hưởng hứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giai đoạn 2021-2025

18/03/2021 10:57:02 Xem cỡ chữ Google
Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VH, NT, báo chí về chủ đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" và hưởng hứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giai đoạn 2021-2025

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h