Hoạt động Hội >> Văn hóa - Xã hội

Hoạt động Hội

19/04/2019 09:13:12 Xem cỡ chữ Google

Hội LHPN huyện Trấn Yên triển khai thực hiện CTHĐ 144 của Tỉnh ủy Yên Bái

Hội LHPN huyện Trấn Yên triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy: Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu chi tiết cụ thể cho từng xã, thị trấn và  tổ chức hội triển khai kế hoạch của Hội LHPN tỉnh, huyện ủy Trấn Yên tới các đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ các xã, thị trấn. Đồng thời phối hợp với Hội nông dân, Đoàn thanh niên huyện và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái tập huấn cho 66 đồng chí là Chủ tịch Hội LHPN, Hội nông dân và Bí thư đoàn thanh niên 22 xã thị trấn về Luật Hợp tác xã, quy trình thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành 2200 Tổ hợp tác và 60 Hợp tác xã.

Hội LHPN Mù Cang Chải tham gia triển khai Dự án “Lồng ghép cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em ở khu vực miền núi phía Bắc”. Dự án được triển khai tại 6 xã với trên 2.800 hộ gia đình có phụ nữ mang thai và có con nhỏ dưới 02 tuổi thông qua việc hướng dẫn thực hiện nuôi gà, làm vườn rau dinh dưỡng có từ 4 đến 5 loại, hướng dẫn ủ phân hữu cơ làm phân bón, canh tác lúa SRi. Việc triển khai dự án đã mang hiệu quả thiết thực cho các hộ gia đình trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và cải thiện điều kiện dinh dưỡng cho trẻ em.

HPN Trấn Yên, Sùng Mỷ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h