Tin Hoạt động >> Chính trị

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

06/07/2023 03:07:37 Xem cỡ chữ Google
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trang thông tin điện tử giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này. Xem Đề cương tuyên truyền tại file đính kèm!

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h