Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội LHPN tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái

15/12/2022 03:07:07 Xem cỡ chữ Google
Hội LHPN tỉnh Yên Bái vừa tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025 tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Phương Thúy - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Y tế và Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Yên Bái Hoàng Phương Thúy - Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Lục Yên

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 11/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND huyện Lục Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghị quyết; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, người lao động về vai trò, ý nghĩa của Nghị quyết. Các tổ chức hội, ban ngành đoàn thể vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện tốt chính sách dân số. Qua tuyên truyền vận động đã nâng cao nhận thức trong nhân dân góp phần đưa các chỉ tiêu giảm sinh, mất cân bằng gới tính khi sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm dần theo từng năm.

Qua khi nghe báo cáo và giám sát thực tế tại xã Minh Chuẩn về việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, với tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc các thành viên Đoàn công tác tiến hành trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ, đồng thời làm rõ một số nội dung, giải pháp thực hiện như: Công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo huyện, công tác phối hợp tuyên truyền giữa các ban, ngành, đoàn thể các xã thi trấn trong việc thực hiện các chính sách dân số.  tỷ suất sinh thô, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ mất cân bằng gới tính khi sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3; việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. theo nghị định 39 của chính phủ…

Quang cảnh buổi làm việc với UBND huyện Lục Yên

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Phương Thúy - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh, trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Lục Yên đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gia qua. Huyện đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được ban hành tại Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND. Đồng chí Hoàng Phương Thúy đề nghị huyện Lục Yên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện chính sách dân số. Tiếp tục kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ từ huyện đến cơ sở; thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và đầu tư trang bị cơ sở vật chất; tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện các chương trình dân số. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động; chú trọng tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép với công tác Dân số - KHHGĐ tại các xã đạt hiệu quả, nhất là 8 xã đặc biệt khó khăn của huyện.

Hồng Lĩnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h