Tin Hoạt động >> Chính trị

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện giám sát Chi bộ Cơ quan Hội LHPN tỉnh Yên Bái

22/08/2022 10:05:18 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định giám sát đối với Ban Chấp hành chi bộ và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Yên Bái, đoàn Công tác Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Cao Xuân Chiểu – Phó Bí thư làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định giám sát tại Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh.

Đồng chí Cao Xuân Chiểu – Phó Bí thư ĐUK cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Với mốc thời gian từ Đại hội Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến tháng 7 năm 2022; Đoàn giám sát sẽ triển khai làm việc đối với tập thể Ban Chấp hành Chi bộ và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Yên Bái trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII và khóa XIII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/4/2018 và Quy định số 09-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái.

Hoạt động giám sát sẽ giúp Ban Chấp hành Chi bộ Cơ quan Hội LHPN tỉnh đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm,  nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để phát huy ưu điểm, có biện pháp sửa chữa khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, qua giám sát sẽ giúp cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của BCH Chi bộ Cơ quan Hội LHPN tỉnh để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.

Thanh Khiết

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h