Tin Hoạt động >> Kinh tế

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 6 tháng đầu năm 2023

04/07/2023 02:30:49 Xem cỡ chữ Google
Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì ổn định, hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ 6 tháng đầu năm trên địa bàn đạt được những kết quả nhất định trên từng ngành, từng lĩnh vực.

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h