Tin Hoạt động >> Chính trị

Yên Bái: Tập trung cho đại hội phụ nữ cấp huyện, chuẩn bị tốt cho đại hội cấp tỉnh

01/07/2021 09:05:00 Xem cỡ chữ Google
Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội phụ nữ cấp cơ sở và đại hội điểm phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác chuẩn bị cho đại hội phụ nữ cấp huyện, thị, thành phố tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được tập trung triển khai.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm (thứ ba, phải sang) trao đổi với cán bộ hội phụ nữ của huyện Yên Bình về công tác tổ chức đại hội.

Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm về nội dung này.

P.V: Được biết, thời gian qua, đại hội phụ nữ cấp cơ sở đã hoàn thành với kết quả tốt. Đồng chí có thể thông tin một số kết quả cơ bản và ý nghĩa của đại hội cấp cơ sở?

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay từ cuối năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền tại đại hội; thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội, lựa chọn Hội LHPN thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn là đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố chủ động lựa chọn một xã, phường, thị trấn trên địa bàn để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại tổ chức tốt hơn. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội như facebook, zalo…

Đến ngày 15/6/2021, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành đại hội phụ nữ cấp cơ sở. Nhìn chung, các đơn vị đều bám sát hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên để chuẩn bị chu đáo, bài bản cho việc tổ chức đại hội, đặc biệt là đã đầu tư nghiêm túc xây dựng văn kiện đại hội, thực hiện quy trình nhân sự đúng quy định, công tác tuyên truyền được quan tâm, phong trào thi đua hướng về đại hội được phát động sôi nổi, thiết thực. 

Một trong những ưu điểm được đánh giá cao, đó là đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở đã tập trung trí tuệ tập thể, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều nội dung quan trọng, trên cơ sở định hướng của Hội cấp trên, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực tiễn tiềm năng, thế mạnh của địa phương để lựa chọn nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm; cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ mới mang tính thực tiễn cao.

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đội ngũ ban chấp hành đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, đại diện, có sự kế thừa và phát triển, được trẻ hóa và trình độ được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. 

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở được hội viên, phụ nữ đánh giá cao và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Những kết quả tốt đẹp từ đại hội phụ nữ cấp cơ sở là tiền đề quan trọng tổ chức thành công đại hội phụ nữ cấp huyện và cấp tỉnh trong thời gian tới.

P.V: Vừa qua, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Yên Bình khóa XX cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp huyện và tương đương. Vậy những kinh nghiệm nào được rút ra sau đại hội điểm này, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Yên Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, qua công tác chỉ đạo Đại hội điểm rút ra những kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác tổ chức đại hội để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị đại hội.

Thứ hai, phải phát huy vai trò của các đồng chí trong ban chấp hành Hội LHPN khóa đương nhiệm trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội. Văn kiện trình đại hội phải được chuẩn bị sớm; việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở mỗi cấp Hội cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt phải gắn với mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; lấy ý kiến tham gia, góp ý rộng rãi của ủy viên ban chấp hành, cán bộ, hội viên phụ nữ ở địa phương cơ sở. 

Thứ ba, về nhân sự đại hội phải thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội và Hướng dẫn số 47/HD-ĐCT ngày 18/9/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với phương án nhân sự trình đại hội.

Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những thành tựu đạt được của phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ qua, gương tập thể và cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực thông qua phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. 

Thứ năm, chủ động xây dựng chương trình, kịch bản điều hành đại hội và linh hoạt trong xử lý tình huống khi điều hành đại hội. Bố trí thời gian, chương trình đại hội hợp lý, phù hợp với điều kiện về kinh phí và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 song vẫn đảm bảo các nội dung đại hội.

Đại hội điểm cấp huyện, Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Yên Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

 

P.V: Theo kế hoạch, đại hội phụ nữ cấp huyện và tương đương sẽ hoàn thành trong quý III này. Trên cơ sở những kết quả đạt được đến nay, Hội LHPN tỉnh có chỉ đạo như thế nào để đại hội cấp huyện và tương đương thành công tốt đẹp? Đồng thời, Hội LHPN tỉnh có sự chuẩn bị như thế nào để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội điểm cấp huyện, để tổ chức tốt hơn đại hội phụ nữ cấp huyện trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh yêu cầu Hội LHPN các huyện, thị, thành phố, đơn vị trực thuộc tập trung hoàn thiện các văn kiện trình đại hội; sớm hoàn thiện đề án nhân sự trình ban thường vụ cấp ủy cùng cấp xem xét thông qua. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức duyệt văn kiện, nhân sự đại hội cấp huyện trước khi tổ chức đại hội. 

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những thành tựu đạt được của phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ qua thông qua phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. 

Theo chỉ đạo của Trung ương Hội, thời gian tổ chức đại hội cấp huyện và tương đương không quá 1,5 ngày. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo cấp huyện bố trí thời gian, chương trình đại hội hợp lý, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, lấy ý kiến rộng rãi của lãnh đạo, cán bộ Hội qua các thời kỳ, ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cán bộ Hội các cấp và hội viên, phụ nữ cơ sở đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. 

Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng nhân sự Đại hội, sẽ tổ chức thực hiện quy trình 5 bước xây dựng và hoàn thiện Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo sự lãnh đạo, tính đại diện và tính liên hiệp các tầng lớp phụ nữ. 

Đồng thời, chỉ đạo Tiểu ban Tuyên truyền tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; chỉ đạo Tiểu ban Hậu cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2021.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h