Tin Hoạt động >> Chính trị

Dự thảo các văn kiện chuẩn bị Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII

28/06/2021 03:53:46 Xem cỡ chữ Google
Ngày 17/6/2021, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam ban hành Công văn số 5820/ĐCT-VP về việc đề nghị góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (dự thảo lần 2), Ban Biên tập xin giới thiệu các văn bản sau:

(1) Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (có gợi ý tập trung thảo luận gửi kèm).

(2) Dự thảo Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Chi tiết tại đây

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh yêu cầu Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và các đơn vị làm tốt các nội dung sau:

1. Hội LHPN các huyện/ thị/ thành phố, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào 02 dự thảo trên tại Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp mình. Hội LHPN huyện Yên Bình và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục triển khai, lấy ý kiến tham gia đóng góp vào các dự thảo trên. Báo cáo gửi về Hội LHPN tỉnh chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc đại hội cấp huyện.

2. Đề nghị Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức lấy ý kiến hội viên đối với 02 dự thảo trên với hình thức phù hợp và gửi báo cáo tổng hợp ý kiến về Hội LHPN tỉnh trước ngày 15/8/2021.

3. Báo cáo tổng hợp ý kiến theo phương pháp đã được hướng dẫn tại Hướng dẫn số 72/HD-BTV ngày 30/3/2021 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Yên Bái, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (Điều lệ Hội). Báo cáo gửi về Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh qua đường Công văn, file mềm đồng gửi qua email tuyengiaopnyb@gmail.combtchpnyb@gmail.com.

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h