Bình đẳng giới >> Văn hóa - Xã hội

Hội Liên hiệp phụ nữ Yên Bái hành động vì bình đẳng giới

19/02/2019 01:44:08 Xem cỡ chữ Google
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đang thực hiện chương trình phối hợp hành động vì bình đẳng giới với 22 sở, ban, ngành và các tổ chức trong tỉnh.

Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ tìm hiểu kiến thức bình đẳng giới.

Xác định công tác bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương về công tác phụ nữ và BĐG; bồi dưỡng, phát hiện nguồn, tham mưu và đóng góp ý kiến về cơ cấu, số lượng nhân sự nữ; tham mưu đưa các chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham gia cấp ủy và HĐND các cấp theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. 

 

Hiện, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trong tỉnh đạt 25%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 33,3%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 32%. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, tỷ lệ cán bộ nữ là ủy viên ban chấp hành công đoàn các cấp đạt 30%. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện có số lãnh đạo chủ chốt là nữ năm 2015 là 50%, phấn đấu đến năm 2020 lên 60%. 

 

Hàng năm, tỷ lệ người được tạo việc làm mới đạt 45% cho mỗi giới; tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 55 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt từ trên 44%. 

 

Để góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và đảm bảo BĐG của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình, những năm gần đây, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các  ngành, đoàn thể cùng cấp triển khai các chương trình phối hợp. 

 

Hội LHPN tỉnh đang thực hiện chương trình phối hợp với 22 sở, ban, ngành và các tổ chức trong tỉnh; trong đó, có nhiều chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao như: phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình; phối hợp với Công an tỉnh triển khai Nghị quyết liên tịch số 01 về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề "Phụ nữ và hạnh phúc gia đình"; phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ… 

 

Thực hiện "Tháng hành động vì BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đều tổ chức hội thảo, tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề có nội dung tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về BĐG; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

 

Tổ chức các hoạt động thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác BĐG và vì sự tiến bộ phụ nữ trong và ngoài tỉnh. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động và không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. 

 

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho mọi tầng lớp nhân dân và gia đình, cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội cùng góp sức thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 trên tất cả các lĩnh vực...

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h