Bình đẳng giới >> Văn hóa - Xã hội

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018

15/11/2018 08:28:08 Xem cỡ chữ Google
Ngày 14/11, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cấp tỉnh năm 2018 với chủ đề "Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

Dự lễ phát động có đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể đã góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về bình đẳng giới. 

Tỉnh Yên Bái đang tiếp tục phấn đấu để hoàn thành 7 mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đã đề ra, trong đó có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt trên 15%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của thành phố là 33,3%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 cả 3 cấp đều đạt trên 33%. 

Tuy nhiện, công tác bình đẳng giới của tỉnh Yên Bái vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Định kiến giới vẫn còn tồn tại khá phổ biến; tư tưởng coi nam giới là “trụ cột”, nữ giới gắn với nội trợ dẫn đến mất cân bằng giới khi sinh, thiếu sự chia sẻ trách nhiệm giữa nam giới và phụ nữ trong công việc gia đình và tham gia các hoạt động xã hội…

Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phát biểu tại Lễ phát động
 

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy , chính quyền đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào chương trình, kế hoạch hàng năm, tùng giai đoạn của các ngành, địa phương. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho mọi tầng lớp nhân dân và gia đình, cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động toàn xã hội cùng góp sức tích cực thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; triển khai có hiệu quả các mục tiêu kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 trên tất cả các lĩnh vực.

Hội LHPN xã Tân Thịnh (TP Yên Bái) tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
 

Cùng ngày, hưởng ứng Lế phát động, Hội LHPN xã Tân Thịnh (TP Yên Bái) đã tổ chức hội nghị truyên truyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 cho trên 70 hội viên, phụ nữ. Tại hội nghị, chị em được nghe tuyên truyền về các các nội dung Bình đẳng giới, bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em, thông qua đó chị em được nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Đồng thời chị em còn được cung cấp các kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em nhằm hướng đến giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Thanh Khiết

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h