Tin Hoạt động >> Chính trị

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 20 (mở rộng)

18/10/2018 10:14:25 Xem cỡ chữ Google
Sáng nay-18/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; cho ý kiến vào Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Toàn cảnh Hội nghị

Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: 9 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần chủ động, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của năm và nhiệm kỳ, đạt được kết quả khá toàn diện. 

Đến nay, cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đều đảm bảo tiến độ và dự ước 31/31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và tiếp tục có nhiều đổi mới. Hệ thống chính trị cơ bản được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đạt kết quả tích cực. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình trọng điểm, giải ngân một số nguồn vốn còn chậm; tiến độ thu ngân sách, nhất là thu quốc doanh và thu từ đất chậm, có mặt trì trệ, ách tắc; việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả thấp; cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức chưa đạt kết quả như mong muốn; việc cụ thể hóa những nhiệm vụ cần làm ngay để khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc, cầu thị, không sát với nhiệm vụ chính trị và những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra…

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm, đề xuất các giải pháp mạnh, kiên quyết khắc phục; đồng thời bổ sung những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian còn lại để phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch năm.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước của tỉnh năm 2019 - năm then chốt, quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy kinh nghiệm thực tiễn, tập trung nghiên cứu kỹ để cho ý kiến tham gia vào các nội dung Kế hoạch, đặc biệt là khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách; từ đó đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 đề ra.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). 

Trong chương trình làm việc sáng nay, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt  kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2018, xem xét các Tờ trình của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh chương trình kiểm tra chuyên đề đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 55-KL/TU, ngày 12/8/2013 của Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng; nghe báo cáo tổng hợp các nội dung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa 2 kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tập trung thảo luận tại hội trường.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ diễn ra trong ngày 18/10.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h