Tin Hoạt động >> Chính trị

Yên Bái - Viêng Chăn: Hướng tới hợp tác lâu dài, bền chặt, hiệu quả

28/09/2018 04:22:56 Xem cỡ chữ Google
Năm 2008, hai tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn thiết lập và đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với khả năng và yêu cầu của mỗi bên. Năm nay, hai tỉnh kỷ niệm 10 năm quan hệ hợp tác. Đây là dấu mốc vô cùng ý nghĩa để hai tỉnh tiếp tục bước lên tầm cao mới của sự hợp tác, xứng đáng là điển hình của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện trong thời kỳ hội nhập và phát triển ngày nay.

Lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Mối quan hệ hợp tác Yên Bái - Viêng Chăn được thiết lập dựa trên mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, quan hệ hợp tác Yên Bái - Viêng Chăn đã đạt được những thành quả bước đầu rất tốt đẹp trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin…

Đặc biệt, trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đã đạt được những kết quả quan trọng, được các Bộ, ngành Trung ương của hai nước đánh giá cao. Trong 10 năm qua, đã có trên 150 lượt cán bộ, sinh viên của tỉnh Viêng Chăn được cử sang đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tại Yên Bái theo các chuyên ngành y tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật, du lịch, sau đó trở lại công tác tại tỉnh Viêng Chăn, đã và đang có những đó góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Viêng Chăn. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò là cầu nối thúc đẩy phát triển và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai tỉnh.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác Yên Bái - Viêng Chăn 10 năm qua là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo hai tỉnh, sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân hai tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh, đồng thời vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây thực sự là một trong những hình mẫu tiêu biểu cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện trong thời đại hội nhập và phát triển ngày nay.

Phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời để hoạt động hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong những năm tiếp theo, các hoạt động hợp tác giữa Yên Bái với các địa phương của Lào sẽ tiếp tục được tăng cường, mở rộng các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai tỉnh; tạo các điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, giao lưu giữa các sở, ban, ngành nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Hai tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn cần tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao.  Hai tỉnh tiếp tục đầy mạnh các hoạt động hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa nghệ thuật, dịch vụ du lịch…

Bên cạnh đó, hai tỉnh Yên Bái - Viêng Chăn sẽ mở rộng hợp tác, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các sở, ngành của hai tỉnh trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường cử các đoàn công tác của hai tỉnh đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện thực tế của mỗi tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực mà các bên có nhiều tiềm năng, như văn hóa, du lịch (bao gồm việc xây dựng các tour, tuyến du lịch, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa để tăng cường đoàn kết và giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của hai tỉnh…)

Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết hữu nghị, gắn bó máu thịt lâu đời giữa hai nước, trên cơ sở những thành quả đã đạt được trong 10 năm qua, cùng với quyết tâm chính trị và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh, chắc chắn mối qua hệ hợp tác Yên Bái - Viên Chăn sẽ có bước phát triển mới, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của hai tỉnh, đồng thời góp phần tô thắm cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h