Bình đẳng giới >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái quan tâm thực hiện bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

22/11/2023 09:51:51 Xem cỡ chữ Google
Các hoạt động của Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” được các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái lồng ghép triển khai hiệu quả trong các nhiệm vụ và hoạt động phong trào Hội, đặc biệt trong Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức truyền thông sinh đẻ an toàn, chăm sóc sức khỏe trẻ em tại xã Bản Công, huyện Trạm Tấu.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh phối hợp triển khai, quán triệt việc thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới (BĐG) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2018 - 2025” (được phê duyệt theo Quyết định số 1898, ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ) gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của hội LHPN các cấp và các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công tác Hội năm 2023.

 

Hội lồng ghép có hiệu quả các hoạt động của Đề án trong các chương trình hoạt động của hội LHPN các cấp, đặc biệt trong hoạt động Dự án 8 "Thực hiện BĐG và thực hiện những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, ưu tiên hỗ trợ hoạt động, nguồn lực hướng về cơ sở vùng đặc biệt khó khăn đồng bào DTTS sinh sống. 

 

Bà Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết: Thực hiện Đề án, trong công tác quản lý nhà nước về BĐG, với chức năng, nhiệm vụ của hội LHPN các cấp trong công tác quản lý nhà nước, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt chính sách, luật pháp về BĐG, bố trí cán bộ hội LHPN theo dõi, tham mưu thực hiện công tác về BĐG, tại cấp tỉnh phân công 1 đồng chí phó ban trực tiếp tham mưu công tác BĐG, cấp huyện đều phân công cán bộ tham mưu, theo dõi công tác BĐG, cấp cơ sở đồng chí chủ tịch hội trực tiếp tham mưu thực hiện. 

 

Đồng thời, tích cực phát huy vai trò của Hội trong công tác theo dõi, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Luật BĐG, công tác cán bộ nữ và phát triển đảng viên nữ, triển khai lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia vào các dự thảo luật, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến yếu tố BĐG như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Dân chủ ở cơ sở; Luật Đất đai…

 

Các hoạt động của Đề án "Hỗ trợ hoạt động BĐG vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025” được các cấp hội lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả trong các nhiệm vụ và hoạt động phong trào của Hội, đặc biệt trong Dự án 8 "Thực hiện BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. 

 

Theo đó, từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã thành lập được 214 tổ truyền thông cộng đồng tại cơ sở; tổ chức 19 lớp tập huấn về hướng dẫn, thành lập, vận hành tổ truyền thông cộng đồng; 16 lớp tập huấn vận hành, duy trì "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”; 10 lớp tập huấn về tổ chức đối thoại chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã và thôn, bản. Các tổ truyền thông cộng đồng tổ chức 69 hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG tại cộng đồng thu hút gần 4.000 lượt người tham dự. 

 

Các cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, mô hình, giải pháp truyền thông hiệu quả thay đổi "nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ và trẻ em; các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức và tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn cho phụ nữ thuộc nhóm DTTS cũng đã được tổ chức; hoạt động truyền thông về BĐG, định kiến giới, khuôn mẫu giới cũng đã được tổ chức… 

 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hoàng Phương Thúy cho biết: "Có thể nói, công tác BĐG vùng DTTS đã được các cấp hội đặc biệt quan tâm lồng ghép có hiệu quả với các hoạt động Dự án 8 "Thực hiện BĐG và thực hiện những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với nhiều cách làm hay, sáng tạo tác động đến nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân trong công tác BĐG góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ DTTS”.  

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h