Tin Hoạt động >> Chính trị

Khối giao ước thi đua MTTQ và các Đoàn thể tỉnh thăm mô hình tiến tiến tại cơ sở

19/12/2017 02:43:24 Xem cỡ chữ Google
Nhằm đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; trong 2 ngày, 18 và 19/12/2017, Khối giao ước thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổ chức thăm quan các mô hình điển hình tiên tiến tại huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên.

Các đại biểu thăm mô hình "Nhà sạch vườn đẹp" tại xã Phú Thịnh

Các đại biểu đã thăm mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” và mô hình “Trồng cây ăn quả có múi” của Hội phụ nữ; mô hình “Hỗ trợ xây dựng chứng chỉ bền vững FSC gắn với phát triển kinh tế tập thể”, mô hình “Ứng dụng chế phẩm sinh học trong phát triển trang trại chăn nuôi” của Hội nông dân;  mô hình Công đoàn cơ sở "3 có, 3 không" của Liên đoàn Lao động.

Các mô hình được lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể đánh giá cao, trong đó mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” do Hội LHPN tỉnh đã triển khai là một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận.

Một số hình ảnh hoạt động

Thăm mô hình “Trồng cây ăn quả có múi” của Hội phụ nữ tại xã Hưng Thịnh - huyện Trấn Yên
 
Thăm mô hình “Ứng dụng chế phẩm sinh học trong phát triển trang trại chăn nuôi” tại thị trấn Cổ Phúc
 
Thăm mô hình “Hỗ trợ xây dựng chứng chỉ bền vững FSC gắn với phát triển kinh tế tập thể” tại xã Phú Thịnh
 
Thăm mô hình Công đoàn cơ sở "3 có, 3 không" của Liên đoàn Lao động tỉnh

Thanh Huyền

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h