Tin Hoạt động >> Chính trị

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Hội phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2020

02/10/2017 10:08:59 Xem cỡ chữ Google
Trong 2 ngày 28,29/9/2017, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội Chi bộ Kinh tế - Trung tâm

Dự và chỉ đạo các đại hội có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các Chi bộ đã đoàn kết, trách nhiệm với công việc, trung thành với lý tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Chi bộ Tổ chức – Văn phòng đã xem xét đề nghị với Đảng bộ cử 2 đồng chí tham gia học lớp cao cấp chính trị; 01 đồng chí học lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, 01 đồng chí học lớp Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính, kết nạp mới 1 đảng viên. Giới thiệu 6 nữ ứng cử đại biểu Quốc hội lần đầu tham gia lớp tập huấn do TW Hội tổ chức; phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp mở 8 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 783 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; hướng dẫn, hoàn thiện thủ tục trình Trung ương Hội, UBND tỉnh, các bộ, ban ngành Trung ương và tỉnh khen thưởng cho 72 tập thể và 55 cá nhân; tham mưu cho Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khen thưởng cho 126 tập thể và 218 cá nhân.

Chi bộ Tuyên giáo – Chính sách luật pháp và Gia đình xã hội đã có 01 đồng chí hoàn thành chương trình thạc sỹ, 02 đồng chí học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, 2 đồng chí học lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng đối tượng 3. Tuyên truyền trên 400 tin, bài, ảnh, 31 phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, biên soạn, in ấn và cấp phát trên 8.100 cuốn thông tin của TW, của tỉnh và các loại tài liệu tuyên truyền tới cơ sở, duy trì phát huy hiệu quả hoạt động của 1.450 báo cáo viên các cấp Hội. Tổ chức 16 cuộc giám sát cấp tỉnh, huyện và 70 cuộc giám sát tại cơ sở các chính sách về an sinh xã hội. Tham mưu thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng 2 điểm chỉ đạo tại Trấn Yên và Thị xã Nghĩa Lộ, chấm điểm các tiêu chí về 5 không 3 sạch tại 20 xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2017, đã có 578/861 đoạn đường phụ nữ tự quản được cắm biển, có 86 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 157.350 hố rác, 21.748 vườn rau an toàn làm tại gia đình.

Chi bộ Kinh tế – Trung tâm đã có 2 đồng chí học xong cao cấp lý luận chính trị, 03 đồng chí học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; kết nạp mới 2 đảng viên, cử 3 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tham mưu với Đảng bộ chỉ đạo các cấp Hội rà soát hộ nghèo và phân công giúp đỡ, đến nay đã có 2.154 hộ nghèo do phụ nữ là chủ được công nhận thoát nghèo; phối hợp với các cấp Hội tư vấn nghề, việc làm cho 5.217 người, trong đó có 2.500 phụ nữ có việc làm và thu nhập ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại các Đại hội đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà cán bộ, đảng viên các Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tại Đại bội Chi bộ Tổ chức – Văn phòng và Chi bộ Kinh tế - Trung tâm, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh những nội dung cần tập trung trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, đó là: tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 04 khóa XII của Ban Chấp hành TW Đảng; chú trọng giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ; cải tiến lề lối làm việc.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Kinh tế - Trung tâm
 

Tại Đại hội Chi bộ Tuyên giáo – CSLP và GĐXH, đồng chí Phạm Thị Thanh Bình yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần bám sát Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, NQĐH Đảng bộ Hội phụ nữ tỉnh, các Nghị quyết của Hội, cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu vào chương trình hành động của Chi bộ; cán bộ tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các Chi bộ vận động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình để thực hiện hiệu quả phong trào phụ nữ.

đồng chí Phạm Thị Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Tuyên giáo  - CSLP và GĐXH
 

Với sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao, các Đại hội đã bầu được Ban Chi ủy; đồng chí Trần Thị Thanh Thủy được bầu làm Bí thư Chi bộ Tổ chức – Văn phòng; đồng chí Hà Thị Phương được bầu làm Bí thư Chi bộ Tuyên giáo – CSLP và GĐXH; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích được bầu làm Bí thư Chi bộ Kinh tế - Trung tâm.

Ban Chi ủy Chi bộ Tổ chức - Văn Phòng
 
Ban Chi ủy Chi bộ Tuyên giáo - CSLP và GĐXH
 
Ban Chi ủy Chi bộ Kinh tế - Trung tâm

 

Thanh Khiết

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h