Bình đẳng giới >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Nhận thức về bình đẳng giới ngày càng được tăng cao

27/10/2023 10:41:41 Xem cỡ chữ Google
Phó Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội (LĐTBXH) tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền; hoạt động về bình đẳng giới theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh được triển khai đầy đủ, toàn diện; sự phối hợp triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ của các sở, ban, ngành đã cơ bản được thực hiện.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao đổi với các chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số huyện Yên Bình về việc nâng cao chất lượng các sản phẩm nông sản địa phương.

Đặc biệt, theo bà Hà, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về bình đẳng giới được nâng lên; công tác quy hoạch, tạo nguồn, đề bạt, bố trí sử dụng, bổ nhiệm của cán bộ nữ được quan tâm thực hiện, từng bước phát huy tốt vai trò của nữ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu 2023, hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương đã đạt một số kết quả đáng khích lệ, cụ thể, về tham mưu, chỉ đạo, Sở LĐTBXH (cơ quan Thường trực Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh) đã tham mưu ban hành: Công văn số 831/UBND-VX ngày 27/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023; Kế hoạch số 49/KH-BVSTBCPN ngày 29/3/2023 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh về triển khai thực hiện các hoạt động về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023; Tham mưu trình Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra về công bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cũng đã ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn.

Cũng trong 6 tháng đầu 2023, các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch của ngành mình, hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện công tác bình đẳng giới một cách đồng bộ và có hiệu quả. 

Cụ thể, Sở LĐTBXH đã xây dựng và phối hợp triển khai Chương trình truyền thông phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; lồng ghép các dự án về bình đẳng giới trong các chương trình an sinh xã hội tại địa phương;  Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh với 15 thành viên là lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể; Phối hợp với UBND huyện Lục Yên tổ chức 01 lớp tập huấn giảng viên nguồn cho cộng tác viên các xã về “Bình đẳng giới trong nông nghiệp và phát triển nông thôn” cho 30 cộng tác viên; Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức tập huấn với nội dung Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho 89 giáo viên, cán bộ quản lý của ngành.

Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 23/02/2023 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối nhà nước và chính quyền cơ sở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, với tổng số 47 lớp, 3.301 người. Đáng chú ý, đã phối hợp với các cơ sở đào tạo: Trường Chính trị tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức mở 07 lớp bồi dưỡng cho gần 500 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, trong đó: mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính cho 216 học viên, mở 01 lớp kỹ năng lãnh đạo quản lý nhà nước cấp phòng, cấp huyện, 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cán bộ cấp xã cho 112 người tham gia; trong đó có trên 50% đối tượng là nữ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Tiếp tục thực hiện Đề án số 11-ĐA/ TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ  nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”, trong đó tuyển mới có 08 nữ/ tổng số 60 cán bộ được tuyển mới. 100% cán bộ nữ được tham gia bảo hiểm Y tế, bảo hiểm xã hội, tham gia các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình do tỉnh phát động;

Sở Tài chính đã tham mưu trong việc cấp đúng, cấp đủ, kịp thời kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2023 theo đúng dự toán kế hoạch, tích cực phối hợp với các ngành đoàn thể trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 05 buổi tuyên truyền lưu động; 03 băng zôn, khẩu hiệu; đăng tải 06 bài viết trên trang thông tin điện tử của ngành; tổ chức thư viện lưu động và chiếu phim lưu động tại cơ sở 03 buổi trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tổ chức treo 25 băng zôn tuyên truyền; phục vụ tuyên truyền lưu động tại các xã, phường, thị trấn 15 buổi; hướng dẫn cơ sở đưa nội dung bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào triển khai thực hiện xây dựng công tác gia đình trong tình hình mới của địa phương tại các huyện, thị xã, thành phố…

Trẻ em gái dân tộc Mông ở Mù Cang Chải tham gia lớp học xóa mù chữ.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tích hợp nội dung tuyên truyền giáo dục, cung cấp kiến thức, kỹ năng về giới và giới tính, công tác bình đẳng giới; kiến thức sinh sản, xây dựng gia đình văn hóa, hòa thuận, ấm no, tiến bộ vào chương trình các cấp học cho phù hợp từ 169 trường Mầm Non; 52 trường Tiểu học; 189 trường Trung học cơ sở; 27 trường THCS&THPT và THPT trong toàn tỉnh. Tổng số cán bộ quản lý nữ trong ngành là 987 người, chiếm 66,3% tổng số cán bộ quản lý toàn ngành. Sở có 01 đồng chí Lãnh đạo Sở là nữ; các phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện có 7/27 lãnh đạo phòng là nữ; mỗi đơn vị (trường, trung tâm) đều có ít nhất 1 nữ lãnh đạo. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nữ được quan tâm chú trọng, đến nay, số lượng cán bộ, giáo viên nữ toàn ngành được quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý là 556/12.143 cán bộ, giáo viên toàn ngành; tổng số cán bộ, giáo viên nữ được quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 là 1721/12.143 cán bộ, giáo viên toàn ngành.

Sở Y tế chỉ đạo thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Y tế và thực hiện các nhiệm vụ ngành thành viên trong việc nâng cao hơn nữa sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Yên Bái. Tổ chức 153 buổi hội thảo, nghiên cứu chuyên đề với 4.066 người tham dự; tổ chức 18 buổi sinh hoạt tại 12 câu lạc bộ với 254 lượt người tham gia; thực hiện 415 bài trên đài truyền thanh huyện/xã; đăng tải 30 bài viết trên chuyên trang báo viết; cấp phát 550 tờ rơi, sách nhỏ với các nội dung về các chính sách về dân số và các biện pháp kế hoạch hoá gia đình. Tổ chức 08 lớp “Hướng dẫn triển khai mô hình Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời” cho 153 cán bộ y tế tại Trạm y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã trong tỉnh; 18 lớp tập huấn “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời” cho 406 cán bộ Y tế thôn bản thuộc huyện Văn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Chấn; 09 lớp tập huấn “ Truyền thông Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời” cho 225 cán bộ Y tế thôn bản thuộc huyện Văn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải, Trạm Tấu; 01 lớp tập huấn “Quản lý suy dinh dưỡng cấp tính” cho 14 cán bộ phụ trách Chương trình Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em của Trạm Y tế và Trung tâm Y tế huyện, bác sĩ khoa Nội Nhi, huyện Trạm Tấu. 01 lớp Tập huấn Hướng dẫn xây và triển khai dựng triển khai nội dung Cải thiện dinh dưỡng trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện viết và khai thác khoảng trên 30 tin, khẩu hiệu, video có nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tuyên truyền trên trang thông tin điện tử cửa sở, bảng thông tin điện tử khu vực trung tâm km 5 và 3 cổng chào điện tử.

Công an tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 và chỉ đạo thực hiện trên phạm vi toàn ngành đến tận các xã, phường, thị trấn. 

Cục Thống kê tỉnh chủ động thu thập, biên soạn kịp thời số liệu thuộc bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới; xây dựng cơ sở giữ liệu thống kê về giới.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền, tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên phụ nữ theo phương châm xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, đã tuyên truyền trên 300 tin, bài, ảnh cung cấp cho hội viên phụ nữ và nhân dân thông tin về những sự kiện nổi bật của đất nước và địa phương trên Website, trang fanpage của Hội, báo Yên Bái, báo Phụ nữ Việt Nam; Tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội cho 170 chị là Chủ tịch và cán bộ nguồn được quy hoạch Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở và tương đương; 03 lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo, lồng ghép giới cho 135 học viên (trong đó có 93 học viên nữ); 11 lớp tập huấn tìm hiểu và chăm sóc cảm xúc dành cho nam giới; hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch”; nâng cao năng lực, hướng dẫn vận hành và quản lý Tổ truyền thông; thành lập, vận hành địa chỉ tin cậy;  02 cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, mô hình, giải pháp truyền thông hiệu quả thay đổi “Nếp nghĩ, cách làm”; tổ chức 3 cuộc đối thoại và 33 sự kiện truyền thông tìm hiểu kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng an toàn gia đình hạnh phúc, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thồng, bình đẳng giới, phòng chống mua bán  thu hút 3.240 người dân và học sinh tham gia.

Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh (MTTQ) các cấp có nhiều cách làm mới, với nhiều giải pháp, mô hình hay để tuyên truyền, nhằm giảm tình trạng tảo hôn, phối hợp với các đoàn thể xây dựng các mô hình “Đồi cây hạnh phúc, đồi cây kỉ niệm”, các mô hình “Dòng họ tự quản không tảo hôn, tổ liên gia tự quản không tảo hôn”. Tuyên truyền và phát 30.000 tờ rơi “Những điều cần biết về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ ba”. 6 tháng đầu 2023, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 55 trường hợp tảo hôn; không có hôn nhân cận huyết thống. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 240 mô hình tự quản về văn hóa, các thành viên tham gia tổ tự quản có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gia đình. 

Liên đoàn Lao động tỉnh: Duy trì tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua ”Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong tình hình mới. Trong 6 tháng đầu năm 2023 có 100% Công đoàn cơ sở duy trì tổ chức thực hiện phong trào và 95%  nữ (CNVCLĐ) đăng ký triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Tuyên truyền xây dựng mô hình “Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ tại nơi làm việc”, các diễn đàn về Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, diễn đàn giáo dục đời sống đạo đức gia đình... nhằm tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, hấp dẫn thu hút nữ CNVCLĐ tham gia hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào nữ CNVCLĐ.

Có thể thấy, với sự chung sức chung lòng và đồng tình triển khai nhất trí cao giữa các đơn vị cơ sở, tin tưởng rằng, kết quả công tác hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Yên Bái sẽ tiếp tục nhận được nhiều tiến triển rõ nét và khả quan hơn./.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h