Văn bản điều hành

Hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch” giai đoạn 2022 – 2027
Số ký hiệu 08/KH-BTV
Nội dung

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn số 02/HD-ĐCT, ngày 06/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về thực hiện các nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Hội LHPN Việt Nam được phân công chủ trì giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn số 03/HD-ĐCT ngày 06/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về việc Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “gia đình 5 có, 3 sạch”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Yên Bái ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “gia đình 5 có, 3 sạch” giai đoạn 2022 – 2027 (theo đính kèm)

Loại văn bản Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký Nguyễn Thị Bích Nhiệm
Ngày ban hành 10/08/2022
Tệp đính kèm

HD 08 BTV.signed 5 có 3 sạch TW.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h