Văn bản điều hành

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
Số ký hiệu 200/KH-UBND
Nội dung

Thực hiện Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 12/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật với các nội dung (văn bản đính kèm)

Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 20/09/2023
Tệp đính kèm

200 KH.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h