5 không - 3 sạch >> Văn hóa - Xã hội

Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

10/01/2019 09:23:51 Xem cỡ chữ Google
Tại Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 17/12/2018, UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90 % trở lên

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới tỉnh) chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí; đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra các địa phương triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đã ban hành.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Bộ tiêu chí, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các xã trên địa bàn xem xét, lựa chọn, xây dựng các thôn đạt chuẩn nông thôn mới; thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

Tiêu chí nhà ở và công trình phụ trợ

1. Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng (đảm bảo 3 cứng: nền cứng, khung cứng, mái cứng; diện tích tối thiểu đạt 14 m²/người; niên hạn sử dụng tối thiểu 20 năm) đạt từ 85% trở lên.

2. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học

3. Nhà ở có kiến trúc phù hợp phong tục, tập quán đặc trưng của địa phương

4. Không có nhà tạm, nhà dột nát

5. Các công trình phụ trợ thuận tiện sinh hoạt, ngăn nắp, hợp vệ sinh

Tiêu chí vườn hộ và công trình chăn nuôi

1. Tối thiểu 90 % số hộ đạt các yêu cầu sau:

- Diện tích cây xanh/tổng diện tích đất làm nhà ở và đất vườn trên 35 %; diện tích cây cho sản phẩm hàng hóa chủ lực/diện tích trồng cây trên 50 %;

- Thu nhập từ kinh tế vườn hàng năm tối thiểu đạt 25 triệu đồng/500 m²;

- Có sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất vườn; có hệ thống tưới, tiêu nước; cảnh quan đẹp, vệ sinh môi trường đảm bảo.

2. Tối thiểu 75 % hộ có chuồng trại chăn nuôi đúng quy cách kỹ thuật, có sử dụng bể biogas hoặc chế phẩm sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường

Tiêu chí hàng rào

Tỷ lệ hàng rào cây xanh hoặc hàng rào khác đảm bảo tính mỹ quan đạt từ 70% trở lên.

Tiêu chí đường giao thông

1. Đường trục thôn, xóm:

- Tỷ lệ km đường nhựa hoặc bê tông đạt quy định của Bộ Giao thông vận tải (mặt đường rộng tối thiểu 3,5 m; trừ trường hợp bất khả kháng là 3,0 m) đạt từ 80% trở lên.

- Tỷ lệ đường đã có lề mỗi bên ít nhất 1,5 m đạt từ 80% trở lên.

- Rãnh dọc thoát nước và cống ngang được kiên cố hóa (bê tông xi măng hoặc gạch xây) đạt từ 80% trở lên.

- Cắm mốc đầy đủ hành lang đường theo quy hoạch nông thôn mới được duyệt.

- Có hệ thống biển báo giao thông theo quy định.

- Đường có cây bóng mát, không bị hạn chế tầm nhìn.

2.  Đường ngõ, xóm:

- Tỷ lệ km đường có mặt đường được cứng hóa (đảm bảo chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0 m, trừ trường hợp bất khả kháng 2,0 m) đạt từ 75% trở lên.

- Đường không bị lầy lội quanh năm.

- Có hệ thống rãnh thoát nước để thoát nước mặt đường.

Tiêu chí Nhà văn hóa và Khu thể thao thôn

1. Nhà văn hoá thôn:

- Diện tích đất tối thiểu từ 200 m² trở lên.

- Đảm bảo chỗ ngồi tối thiểu bằng số hộ gia đình trong thôn (tủ sách có ít nhất 100 đầu sách; hệ thống âm thanh và trang thiết bị khác đảm bảo sinh hoạt văn hoá, văn nghệ; trong khuôn viên nhà văn hoá có bồn hoa; diện tích trồng cây xanh tối thiểu 25 %.

- Hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác đảm bảo tính mỹ quan đạt 100%.

- Công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn.

- Thu hút tham gia hoạt động trong năm tại Nhà văn hóa thôn đạt từ 30% dân số trở lên.

- Hệ thống loa phát thanh tất cả các hộ gia đình trong thôn có thể nghe được hoạt động hàng ngày.

2. Khu thể thao thôn:

- Diện tích đất tối thiểu từ 300 m² trở lên

- Có một số dụng cụ thể thao phù hợp với phong trào thể thao quần chúng ở địa phương.

- Thu hút người dân tham gia hoạt động thể dục thể thao thường xuyên đạt 25% dân số trở lên.

Tiêu chí Điện

- Hệ thống điện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện (bao gồm các nguồn từ lưới điện quốc gia hoặc ngoài lưới điện quốc gia; hệ thống các trạm biến áp phân phối, các đường dây trung áp, các đường dây hạ áp, công tơ đo đếm phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân).

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt từ 98% trở lên.

- Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm có hệ thống điện chiếu sáng đạt từ 80% trở lên.

Tiêu chí Văn hóa, Giáo dục, Y tế

1. Văn hoá:

- Thôn (bản) được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn, bản Văn hoá" liên tục tối thiểu 03 năm.

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá đạt từ 90% trở lên.

- Tỷ lệ người dân được phổ biến và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đạt 90%.

- Người dân ứng xử văn minh lịch sự; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

2. Giáo dục: Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt từ 90 % trở lên; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100 %; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt từ 95 % trở lên, số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 95 % trở lên (Chỉ tính đối tượng phổ cập giáo dục trên địa bàn thôn).

3. Y tế:

- Có tối thiểu 1 nhân viên y tế được đào tạo theo khung chương trình do Bộ Y tế quy định; thường xuyên hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- 100% đối tượng mắc bệnh xã hội được quản lý, điều trị.

- Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt từ 90 % trở lên.

Tiêu chí Vệ sinh môi trường

1. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90 % trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50 % trở lên

2. Có từ 60 % trở lên số tuyến đường thôn, bản có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến

3. Có mô hình bảo vệ môi trường (hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ, đội, nhóm tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng; câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng

4. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt từ 90 % trở lên.

5. 100 % cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững.

6. Định kỳ tối thiểu 02 lần/tháng có tổ chức làm vệ sinh chung toàn thôn, bản

Tiêu chí Hệ thống chính trị và An ninh, trật tự xã hội

1. Chi bộ thôn (bản) đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh

2. Thôn (bản) và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong thôn đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc

3. An ninh trật tự đảm bảo; không xảy ra tội phạm từ nghiêm trọng trở lên; không có cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế, tuyên truyền đạo trái pháp luật

4. Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc các tai, tệ nạn xã hội trong năm xét công nhận

Tiêu chí Ý thức công dân

1. Tỷ lệ người dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy ước, hương ước, không bị phê bình, cảnh cáo trở lên (bằng văn bản) đạt 100%.

2. Đóng nộp các khoản đã thống nhất trong cộng đồng dân cư và các khoản khác theo quy định của pháp luật đầy đủ, đúng thời gian

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h