Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai Phong trào “Xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”

24/05/2022 09:06:36 Xem cỡ chữ Google
Sáng 16/5, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Hội nghị lần thứ 3.

Hướng dẫn triển khai một số nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI tại Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031; lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 2026 - 2031. 

Đồng thời, tại Hội nghị, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn triển khai một số nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và triển khai Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. 

Phong trào đặt mục tiêu 100% cơ sở Hội tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về các chuẩn mực con người Yên Bái; hằng năm, mỗi cơ sở Hội và tương đương duy trì ít nhất 1 mô hình, loại hình vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe… ; hàng năm, các cấp Hội tổ chức học tập, phát động và ký giao ước thi đua giữa các cơ sở Hội, các chi, tổ hội thực hiện phong trào gắn với thực hiện các nhiệm vụ của Hội… 

Việc phát động phong trào thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên, phụ nữ trong thực hiện "Xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI; cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h