Tài liệu sinh hoạt >> Chính trị

Nghị quyết của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội

21/04/2023 09:36:47 Xem cỡ chữ Google
Nghị quyết của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h