Tài liệu sinh hoạt

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

10/09/2020

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biên soạn. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 04/9/2020 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 04/9/2020 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

04/09/2020

Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 04/9/2020 của BTV Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu sinh hoạt hội viên tháng 6.2020

05/06/2020

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027” và chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” trọng tâm ưu tiên phòng chống xâm hại trẻ em, Ban Tuyên giáo – Chính sách Hội LHPN tỉnh cung cấp tài liệu sinh hoạt hội viên tháng 6 về một số kiến thức cơ bản trong phòng chống xâm hại trẻ em như sau:

“Đội quân tóc dài” trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước

28/04/2020

“Đội quân tóc dài” là tên gọi phong trào đấu tranh của phụ nữ miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Các cấp Hội Phụ nữ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn niềm tin theo Đảng”

18/03/2020

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 755 về “tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội Phụ nữ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h