Tin Hoạt động >> An toàn giao thông

100% học sinh lớp Một trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ được tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn vào dịp khai giảng năm học mới 2018-2019

08/06/2018 08:44:50 Xem cỡ chữ Google
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Mũ bảo hiểm được trao cho các em học sinh Tiểu học tỉnh Yên Bái

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” được thực hiện đối với 100% học sinh lớp Một, năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm trong dịp khai giảng năm học mới 2018 - 2019 tại các Trường tiểu học trên toàn tỉnh.

Trình tự thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1, các huyện, thị xã, thành phố thống kê số lượng trẻ em đủ tuổi bước vào lớp Một, năm học 2018- 2019 của địa phương báo cáo về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Bước 2, là lập danh sách chi tiết thông tin về các Trường tiểu học, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở; thông tin về địa chỉ xã, phường, số liệu trẻ em đủ tuổi bước vào lớp Một, năm học 2018-2019 và gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh trước 15/6/2018. Đối với những trường có nhiều điểm trường chỉ lấy thông tin điểm trường chính; thông tin tổng hợp gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện để tổng hợp gửi Sở Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch.

Bước 3, là Công ty Honda Việt Nam vận chuyển và bàn giao mũ bảo hiểm đến từng trường theo danh sách và địa chỉ của các trường đã đăng ký (ở Bước 2). Thời gian bàn giao mũ trong tháng 8/2018. Đối với những trường có nhiều điểm trường, mũ bảo hiểm dành tặng cho học sinh sẽ được chuyển về địa điểm trường chính; Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đến các điểm trường. Đối với các trường có điều kiện đi lại khó khăn, Công ty Honda không thể vận chuyển mũ bảo hiểm đến tận nơi, đề nghị Ban An toàn giao thông cấp huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận và bàn giao tới các trường.

Bước 4, là tổ chức tiếp nhận, trao tặng mũ bảo hiểm tại trường. Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm tiếp nhận, ký nhận mũ bảo hiểm, có phương án bảo quản mũ và chỉ đạo tổ chức phát mũ bảo hiểm đảm bảo đầy đủ số lượng, đúng đối tượng cho học sinh lớp Một của trường, năm học 2018 - 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc tiếp nhận, tổ chức trao mũ tại các trường tiểu học trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; tham dự trao mũ tại buổi lễ khai giảng. Chỉ đạo công tác tuyên truyền về chương trình tại những khu vực đông dân cư trên địa bàn.

Các trường tổ chức tuyên truyền về Chương trình và những thông điệp truyền thông của Chương trình trong tháng 9/2018. Tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm và phát động tháng "An toàn giao thông cho trẻ em đến trường" tại lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Bước 5, là nhà trường lập danh sách chi tiết số lượng học sinh nhận mũ (có chữ ký xác nhận và thông tin của phụ huynh học sinh thuộc đối tượng nhận mũ), tổ chức ghi hình hoặc chụp ảnh buổi lễ trao mũ của trường gửi về Ban An toàn giao thông cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp gửi Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trước tháng 11/2018.

Bước 6, là các trường lập danh sách và báo cáo số liệu điều chỉnh số lượng học sinh lớp Một thực tế của trường sau khai giảng. Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.Trường hợp số mũ đăng ký thấp hơn số lượng thực tế sẽ được cấp bổ sung. Nếu số lượng mũ đăng ký cao hơn số lượng thực tế phải hoàn trả lại để phục vụ công tác điều chuyển, bổ sung khác, tuyệt đối không được sử dụng vào mục đích khác.

Bước 7, là Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào số lượng đăng ký nhận mũ và số lượng học sinh lớp Một của từng trường (sau khai giảng) trên địa bàn để thực hiện việc điều chuyển mũ bảo hiểm giữa các trường.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h