Tin Hoạt động >> An toàn giao thông

Tài liệu sinh hoạt hội viên

02/04/2018 03:34:35 Xem cỡ chữ Google
Trong những năm qua, mặc dù Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã có nhiều giải pháp để phòng ngừa, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn xảy ra nghiêm trọng, gây thiệt hại to lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, trở thành vấn đề xã hội vô cùng bức xúc. Hậu quả của tai nạn giao thông gây tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, kinh tế cho người tham gia giao thông, đến hạnh phúc của từng gia đình, trong đó ảnh hưởng và tác động nặng nề đối với người phụ nữ.

Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2018

Các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ tải tài liệu đính kèm để tuyên truyền tới người thân và cộng đồng.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h