Văn bản điều hành

Kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Số ký hiệu 63/KH-BCH
Nội dung

Căn cứ Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kế hoạch số 8a/KH-ĐCT ngày 01/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 - Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI; Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh xây dựng Kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực Văn phòng - Tổ chức
Người ký Nguyễn Thị Bích Nhiệm
Ngày ban hành 15/07/2022
Tệp đính kèm

63 - KH toàn khóa thực hiện NQ 13 và NQ 16.pdf

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h