Tài liệu sinh hoạt

Tài liệu sinh hoạt hội viên tháng 6/2018

11/06/2018

Hướng tới ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Hội LHPN tỉnh Yên Bái xin giới thiệu một số kỹ năng cần thiết của mối quan hệ vợ - chồng trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên, phụ nữ hỗ trợ duy trì gia đình hạnh phúc, bền vững.

Tài liệu sinh hoạt quý II: Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

24/05/2018

Trên cơ sở đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 – NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban bí thư đã ban hành Chỉ thị 21 – CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Dưới đây là Tài liệu hỏi đáp về Nghị quyết này.

Một số điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

23/04/2018

Trợ giúp pháp lý là một chính sách bảo đảm quyền con người, quyền công dân và là một bộ phận của tổng thể các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, chính sách dân tộc và ưu đãi xã hội của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) số 11/2017/QH14 có hiệu lực thịnh hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế Luật Trợ giúp pháp lý 69/2006/QH11. Dưới đây là một số điểm mới của Luật với những nội dung cụ thể như sau:

Tài liệu sinh hoạt hội viên: Phụ nữ tham gia công tác bảo đảm an toàn giao thông

Tài liệu sinh hoạt hội viên: Phụ nữ tham gia công tác bảo đảm an toàn giao thông

12/04/2018

Trong những năm qua, mặc dù Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã có nhiều giải pháp để phòng ngừa, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn xảy ra nghiêm trọng, gây thiệt hại to lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, trở thành vấn đề xã hội vô cùng bức xúc. Hậu quả của tai nạn giao thông gây tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, kinh tế cho người tham gia giao thông, đến hạnh phúc của từng gia đình, trong đó ảnh hưởng và tác động nặng nề đối với người phụ nữ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h