Chuyên đề >> Văn hóa - Xã hội

Các văn bản về triển khai Dự án 8

20/04/2023

Các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Dự án 8 của Trung ương của tỉnh.

5 bước thành lập Tổ truyền thông cộng đồng thuộc Dự án 8

17/11/2022

Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa ban hành thành lập, vận hành và duy trì mô hình Tổ truyền thông cộng đồng. Đây là mô hình cụ thể triển khai thực hiện Dự án 8 - “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h