Kỹ năng - Nghiệp vụ >> Chính trị

Những lưu ý về số lượng, cơ cấu của Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp

02/08/2022

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga vừa ký ban hành Đề án số 04/ĐA-ĐCT, ngày 19/7/2022, của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam về Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp.

Nghị định mới về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

09/02/2022

Ngày 09/12/2021 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2021/NĐ-CP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

01/09/2021

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể nói chung là nội dung trọng tâm trong Kết luận số 62 của Bộ Chính trị đồng thời đây là một nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng đặc biệt trong giai đoạn hiện nay với chủ trương đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội càng đòi hỏi cấp thiết hơn nhằm mang lại hiệu quả thiết thực; đáp ứng và nâng cao vai trò vị trí của Phụ nữ trong tình hình mới.

Thông báo Kết luận số 160 ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị

Thông báo Kết luận số 160 ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị

09/06/2020

Tại cuộc họp ngày 20/12/2019, sau khi nghe Ban Chỉ đạo Đề án báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận:

Nội dung, phương thức lãnh đạo đấu tranh tư tưởng của cấp ủy và lực lượng tuyên giáo các cấp hiện nay

14/08/2019

Trên cơ sở khảo sát thực tiễn đấu tranh tư tưởng ở tổ chức đảng một số địa phương, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, bước đầu, bài viết giới thiệu khái quát một số nội dung, phương thức chủ yếu trong lãnh đạo công tác đấu tranh tư tưởng theo Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h