Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Thông báo về hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái

07/06/2018 09:16:04 Xem cỡ chữ Google
UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Thông báo số 64/TB-UBND ngày 04/6/2018 về hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

Trung tâm PVHC công đặt tại tầng 1 - Trung tâm hội nghị tỉnh (nguồn ảnh: sotttt.yenbai.gov.vn)

1. Thời gian chính thức hoạt động: từ ngày 08/6/2018

2. Nhiệm vụ: hướng dẫn, tiếp nhận, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Đối với các thủ tục hành chính chưa đưa vào thực hiện tại Trung tâm, các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã tiếp nhận trước ngày 08/6/2018, các cơ quan, đơn vị tiếp tục giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

3. Thời gian làm việc: làm việc theo giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; thứ Bảy, cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm làm việc theo yêu cầu công việc.

- Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7h30 – 11h30

- Thời gian làm việc buổi chiều: từ 13h30 – 17h30

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân thực hiện từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; buổi sáng từ 8h00 – 11h30, buổi chiều từ 13h30 – 16h30.

4. Địa điểm làm việc: Tầng 1, Trung tâm hội nghị tỉnh, đường Điện Biên – TP Yên Bái, điện thoại 02163.871.871

Để xem danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, vào đường dẫn sau:

http://www.yenbai.gov.vn/noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/1534/476.pdf

http://www.yenbai.gov.vn/noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/1600/851QD-UBND_UBNDtinhYenBai.pdf

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h