Chuyên đề >> Văn hóa - Xã hội

5 bước thành lập Tổ truyền thông cộng đồng thuộc Dự án 8

17/11/2022 02:04:03 Xem cỡ chữ Google
Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa ban hành thành lập, vận hành và duy trì mô hình Tổ truyền thông cộng đồng. Đây là mô hình cụ thể triển khai thực hiện Dự án 8 - “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Lễ ra mắt tổ truyền thông cộng đồng cho 3 bản Đá Chát, Long Sơn và Liên Xuân thuộc xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Dự án 8 - "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025. Dự án 8 đặt chỉ tiêu thành lập, vận hành và duy trì 9.000 Tổ truyền thông cộng đồng trong giai đoạn 2021-2025.

Mục đích của Tổ truyền thông là tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hướng dẫn số 15 ngày 14/11/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về thành lập, vận hành và duy trì mô hình Tổ truyền thông cộng đồng xác định: Tổ truyền thông được thành lập ở thôn/bản/buôn/ấp do UBND xã ra quyết định thành lập trên cơ sở tham mưu của Hội LHPN xã.

Số lượng thành viên của Tổ truyền thông cộng đồng từ 7 – 10 người là bí thư chi bộ thôn/trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, đại diện Ban Công tác Mặt trận/các đoàn thể ở địa phương, người có uy tín trong cộng đồng…  Ban điều hành Tổ truyền thông cộng đồng tối đa 3 người tiêu biểu trong số các thành viên của Tổ, do Hội LHPN xã đề xuất.

Tổ truyền thông cộng đồng lấy người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái trong cộng đồng thuộc địa bàn của thôn/bản nơi thành lập tổ hoặc trên địa bàn xã là đối tượng truyền thông và phải đảm bảo mỗi tháng có ít nhất 1 hoạt động truyền thông.

 

5 bước thành lập Tổ truyền thông cộng đồng

 

Bước 1. Hội LHPN xã trực tiếp báo cáo cấp ủy, chính quyền xã về chủ trương và kế hoạch thành lập và duy trì Tổ truyền thông.

Bước 2. Hội LHPN xã rà soát, lên danh sách dự kiến thành viên Tổ truyền thông, dự kiến thành viên Ban điều hành Tổ và vận động nhân sự tham gia. Lưu ý khi vận động nhân sự tham gia cần giới thiệu tổng quan về mô hình (cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền lợi, tiêu chí thành viên, trách nhiệm của Tổ, Ban điều hành, thành viên) cho thành viên dự kiến tham gia Tổ truyền thông được hiểu rõ.

Bước 3. Hội LHPN xã tham mưu cho UBND xã ban hành quyết định thành lập Tổ và Quy chế hoạt động của Tổ.

Bước 4. Ban Điều hành Tổ truyền thông xây dựng kế hoạch tổ chức lễ ra mắt tổ, kế hoạch hoạt động năm của tổ (Hội LHPN xã hướng dẫn, hỗ trợ).

Bước 5. Tổ chức lễ ra mắt

-  Lựa chọn địa điểm tổ chức Lễ ra mắt: Trường hợp có nhiều Tổ truyền thông được thành lập trong cùng thời điểm, có thể tổ chức ra mắt chung tại địa điểm phù hợp.

-  Chuẩn bị nội dung, chương trình, kịch bản Lễ ra mắt.

-  Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ.

- Thành phần tham gia: Đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã, thôn; Hội LHPN cấp trên; thành viên tổ truyền thông; người dân trong cộng đồng.

-  Chương trình buổi ra mắt gồm các nội dung chính:

+ Văn nghệ chào mừng;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Công bố Quyết định thành lập;

+ Thông qua quy chế hoạt động;

+ Trao quyết định cho thành viên Tổ;

+ Đại diện tổ truyền thông phát biểu nhận nhiệm vụ và thông tin về kế hoạch hoạt động của tổ;

+ Phát biểu chỉ đạo của đại diện cấp ủy/chính quyền xã;

+ Phát biểu của Hội LHPN cấp trên;

+ Kết thúc.

 

Bản đầy đủ Hướng dẫn bên dưới

Theo phunuvietnam.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h