Tài liệu sinh hoạt

Hướng dẫn thi hành điều lệ Hội khóa XIII

26/07/2022

Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII

26/07/2022

Điều lệ Hội LHPN Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027)

08/06/2022

Nhằm giúp hội viên, phụ nữ nắm được các nội dung cơ bản của Nghị quyết, các chủ trương công tác lớn của Hội xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2022-2027, Trung ương Hội LHPN Việt Nam biên soạn Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII dành cho hội viên, phụ nữ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h