Tài liệu sinh hoạt

Tài liệu sinh hoạt hội viên tháng 6.2020

05/06/2020

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027” và chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” trọng tâm ưu tiên phòng chống xâm hại trẻ em, Ban Tuyên giáo – Chính sách Hội LHPN tỉnh cung cấp tài liệu sinh hoạt hội viên tháng 6 về một số kiến thức cơ bản trong phòng chống xâm hại trẻ em như sau:

“Đội quân tóc dài” trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước

28/04/2020

“Đội quân tóc dài” là tên gọi phong trào đấu tranh của phụ nữ miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Các cấp Hội Phụ nữ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn niềm tin theo Đảng”

18/03/2020

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 755 về “tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội Phụ nữ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tài liệu sinh hoạt tháng 1.2020

02/01/2020

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về tăng cường công tác tuyên truyền trong Dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh yêu cầu Hội LHPN các huyện, thị, thành phố, đơn vị trực thuộc, Nữ công LĐLĐ, Hội Nữ doanh nhân tổ chức sinh hoạt chi/tổ Hội tuyên truyền sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ một số nội dung sau:

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h