Chuyên đề

Các văn bản về triển khai Dự án 8

20/04/2023

Các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Dự án 8 của Trung ương của tỉnh.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP VÀ VẬN HÀNH MÔ HÌNH CLB "THỦ LĨNH CỦA SỰ THAY ĐỔI"

13/06/2023

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là 01 trong 4 mô hình cơ bản của Dự án 8 với chỉ tiêu 1.800 CLB được củng cố, hoặc thành lập mới nhằm huy động sự tham gia của trẻ em vào hoạt động thúc đẩy thực hiện Quyền trẻ em và Bình đẳng giới tại các nhà trường và cộng đồng nơi các em sinh sống...

SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH

13/06/2023

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được phân công chủ trì, tổ chức thực hiện Dự án, “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” 1 (Dự án 8), một trong 10 Dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu cụ thể của giai đoạn I (từ năm 2021 đến năm 2025) nhằm “góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

5 bước thành lập Tổ truyền thông cộng đồng thuộc Dự án 8

17/11/2022

Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa ban hành thành lập, vận hành và duy trì mô hình Tổ truyền thông cộng đồng. Đây là mô hình cụ thể triển khai thực hiện Dự án 8 - “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h