Tin Hoạt động >> Kinh tế

Tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Yên Bái với Ngân hàng No & PTNT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2016

16/02/2017 09:15:03 Xem cỡ chữ Google
Sáng 15 tháng 2 năm 2017, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái với Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái tổng kết 5 năm chương trình phối hợp triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2016 và triển khai ký thoả thuận liên ngành thực hiện Nghị định số 55/CP của Chính phủ

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh với Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn tiếp theo

Ngay sau khi Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam ký kết văn bản thỏa thuận liên ngành số 15 và triển khai hướng dẫn số 09 thực hiện thỏa thuận liên ngành. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản số 219/CV-TH ngày 16/9/2010 về việc triển khai đến các cấp Hội nội dung các văn bản của Trung ương Hội; chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ ở nông thôn tiếp cận nguồn vốn tín dụng đầu tư cho phát triển kinh tế; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn vay của hội viên, phụ nữ đảm bảo nguồn vốn hoạt động đúng mục đích, có hiệu quả.

Sau 5 năm triển khai vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay Hội LHPN tỉnh đã cho hội viên vay tại 60 tổ, 1.550 thành viên, với tổng dư nợ 84.579 triệu đồng, không có nợ quá hạn. Sau khi ký thoả thuận số 69, ngày 15/02/2017 giữa hai ngành, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo 100% Hội LHPN các huyện, thị, thành phố phối hợp với Agribank cùng cấp triển khai ký chương trình phối hợp về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; triển khai cho vay vốn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 5.199/QĐ-NHNo-HSX ngày 30/12/2016 của Tổng giám đốc Agribank về việc ban hành quy định cho vay đối với Hộ gia đình, cá nhân thông qua Tổ vay vốn/Tổ liên kết, Tổ cho vay lưu động áp dụng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; phấn đấu hàng năm tăng trưởng dư nợ bình quân đạt từ 10% trở lên; tỷ lệ nợ quá hạn giảm dưới 0,3%; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người vay vốn đảm bảo 100% gốc vốn vay đến hạn và lãi hàng tháng được thu.

Thông qua chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn góp phần thu hút thêm các tầng lớp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội; Nội dung sinh hoạt Hội đa dạng, lồng ghép tuyên truyền các chính sách tín dụng đến người dân nhất là hội viên phụ nữ rất kịp thời; gắn triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và địa phương. Đặc biệt góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, giúp chị em làm giàu từ nguồn vốn vay.

Thế Cường

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h