Tin Hoạt động >> Chính trị

Kinh nghiệm từ đại hội phụ nữ cấp cơ sở

19/01/2017 10:32:29 Xem cỡ chữ Google
Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tích cực chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đại hội (ĐH) điểm phụ nữ cấp cơ sở, tiến tới ĐH phụ nữ toàn tỉnh vào quý IV/2016. Do có sự chỉ đạo chặt chẽ, rút kinh nghiệm kịp thời sau các ĐH điểm nên ĐH đại biểu phụ nữ cấp xã đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (thứ 2 bên phải) trao đổi kinh nghiệm tổ chức đại hội với cán bộ Hội Phụ nữ xã Đại Phác, huyện Văn Yên.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh ủy Yên Bái về công tác chuẩn bị ĐH đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tiến tới ĐH đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, ngay từ quý IV/2015, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chỉ đạo điểm ĐH đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội LHPN xã Đại Phác (Văn Yên) được chọn tổ chức ĐH điểm cấp xã của tỉnh.

Qua việc rút kinh nghiệm từ  ĐH điểm ở xã Đại Phác, các huyện, thị, thành hội cũng đã chọn các đơn vị để tổ chức ĐH điểm ở cấp cơ sở. Để chuẩn bị tốt cho ĐH đại biểu phụ nữ các cấp, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ cơ quan chuyên trách Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, chủ tịch hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tập trung hướng dẫn các nội dung chuẩn bị văn kiện ĐH đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hướng dẫn công tác tuyên truyền ĐH và phát động phong trào thi đua chào mừng ĐH phụ nữ các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự; tăng cường việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để làm căn cứ xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021, đặc biệt là gắn với nhiệm vụ chính trị cũng như nghị quyết ĐH Đảng các cấp ở địa phương.

Do có sự chỉ đạo sát sao của Hội LHPN tinh và sự quan tâm cấp ủy địa phương, đến 31/3/2016, tất cả 9/9 huyện thị xã, thành phố hoàn thành ĐH điểm hội phụ nữ cấp cơ sở. Riêng huyện Trấn Yên, 100% các xã, thị trấn đã hoàn thành ĐH cấp cơ sở. Qua việc chỉ đạo điểm ĐH đại biểu phụ nữ cấp cơ sở cho thấy, công tác chuẩn bị cho ĐH phụ nữ các cấp đảm bảo công phu, chu đáo.

Công tác tổ chức ĐH trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần của Kế hoạch số 410/KH-BTV ngày 30/10/2015 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về triển khai Chỉ thị số 02 - CT/TU của Ban Thường vụTỉnh ủy Yên Bái và Kế hoạch 188/KH-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về chỉ đạo  ĐH đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới ĐH đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Điểm nổi bật của ĐH phụ nữ cấp cơ sở là báo cáo chính trị đã được chuẩn bị tốt theo hướng dẫn của Trung ương Hội, Tỉnh hội. Nội dung các báo cáo trình bày tại ĐH bố cục chặt chẽ ngắn gọn, nêu bật được kết quả phong trào phụ nữ và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát với thực tế địa phương được các đại biểu đồng tình nhất trí.

Các tham luận trình bày tại ĐH cơ sở đã nêu bật được cách làm hay, sáng tạo, những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động Hội, hiệu quả, tác dụng; nêu những điểm cần rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nhiệm kỳ tới thực hiện tốt hơn.

Đối với công tác nhân sự để bầu ban chấp hành tại ĐH và bầu ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của Hội đều được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, chặt chẽ, đạt kết quả cao. ĐH ở các đơn vị đảm bảo được nội dung, chương trình và nhân sự theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, 73 xã, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức xong ĐH đại biểu phụ nữ cho thấy, chủ tịch hội phụ nữ được bầu tham gia nhiệm kỳ mới đạt chuẩn chiếm trên 89%; chủ tịch hội được bầu tham gia ban chấp hành đảng uỷ cấp xã đạt 91%; tái cử chủ tịch hội đạt 95%. Đặc biệt, công tác bầu cử lựa chọn ban chấp hành khoá mới tại các ĐH phụ nữ cơ sở đều được đại biểu lựa chọn bằng hình thức giơ tay. Công tác tuyên truyền trước, trong ĐH được thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thu hút được cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân hướng về  ĐH.

Bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng ban Tổ chức Hội LHPN tỉnh đánh giá: “Với sự  quan tâm chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Hội LHPN tỉnh và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công tác tổ chức ĐH điểm ở cơ được triển khai chặt chẽ, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy và Hội cấp trên theo đúng quy trình và tiến độ. ĐH đại biểu phụ nữ được đổi mới theo hướng thiết thực, dân chủ, trí tuệ, phát huy trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ. Đây là những yếu tố cơ bản để hội phụ nữ cấp cơ sở tổ chức thành công ĐH”.

Ngay sau khi hoàn thành tổ chức, chỉ đạo điểm ĐH Hội Phụ nữ cấp cơ sở, Hội LHPN tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã kịp thời tổ chức các cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm những ưu điểm và những hạn chế tồn tại trong công tác tổ chức ĐH đối với cán bộ lãnh đạo hội Phụ nữ các cấp để tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức thành công ĐH phụ nữ cấp cơ sở và ĐH điểm cấp huyện trong thời gian tới đảm bảo kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh thống nhất chọn Hội LHPN huyện Trấn Yên là đơn vị tổ chức ĐH điểm cấp huyện của tỉnh.

Dự kiến được tổ chức trong tháng 7/2016; ĐH đại biểu phụ nữ cấp huyện trong toàn tỉnh sẽ hoàn thành trong quý III/2016 và ĐH đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được chính thức diễn ra trong quý IV/2016.

 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h