Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỘI VIÊN DANH DỰ NHIỆM KỲ 2022-2027

30/05/2023 04:27:40 Xem cỡ chữ Google

Hướng dẫn một số vấn đề về hội viên danh dự nhiệm kỳ 2022-2027 (thay thế Hướng dẫn số 20/HD-ĐCT ngày 29/5/2023)

Xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phát sinh về kết nạp hội viên danh dự thời gian qua, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hướng dẫn một số vấn đề về hội viên danh dự nhiệm kỳ 2022-2027 (file đính kèm)

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h