Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội LHPN Yên Bái thực hiện giám sát công tác cán bộ nữ

19/05/2023 02:07:42 Xem cỡ chữ Google
Hội LHPN tỉnh Yên Bái vừa tổ chức giám sát thực hiện công tác cán bộ nữ tại huyện Văn Chấn. Đoàn giám sát gồm lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng chí Hoàng Phương Thúy - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Yên Bái Hoàng Phương Thúy - Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc với xã Đồng Khê, xã Suối Bu

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”, giai đoạn 2017 – 2022. UBND huyện Văn Chấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đề án của tỉnh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác cán bộ nói chung và cán bộ nữ nói riêng. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể đã thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Văn Chấn và giám sát thực tế tại xã Suối Bu, xã Đồng Khê về việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác cán bộ nữ, Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ nữ nói chung và cán bộ Hội LHPN nói riêng, đồng thời làm rõ một số nội dung, giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo như: công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ các cấp, đặc biệt đối với cấp cơ sở, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, cơ chế và công tác phối hợp các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong việc tổ chức triển khai và thực hiện công tác bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục.

Đại diện UBND xã báo cáo tại cuộc làm việc

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Phương Thúy - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Văn Chấn đã đạt được trong việc thực hiện công tác cán bộ nữ trong thời gia qua. Huyện đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện.

Quang cảnh cuộc làm việc với UBND huyện Văn Chấn

Đồng chí Hoàng Phương Thúy đề nghị huyện Văn Chấn tiếp tục tổ chức triển hiệu quả những nội dung về công tác cán bộ nữ; phát huy vai trò của Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện. Tiếp tục kiện toàn, củng cố, giới thiệu, luân chuyển đội ngũ cán bộ nữ từ huyện đến cơ sở; thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quan tâm chú trọng tạo nguồn cán bộ; tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Kết quả công tác cán bộ nữ huyện Văn Chấn: tỷ lệ nữ tham gia Cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt 22,6%, nữ tham gia HĐND cấp huyện đạt 35,4%, cấp xã đạt 32,7%; Hiện nay, huyện Văn Chấn có 01 Phó Chủ tịch HĐND và 01 Phó Chủ tịch UBND huyện là nữ; lãnh đạo, quản lý là nữ tại các cơ quan chuyên môn là 42,8%, các đơn vị sự nghiệp là 63,8%; lãnh đạo chủ chốt cấp xã là nữ đạt 11,5%. Giai đoạn 2017 – 2022, có 181 cán bộ, công chức, viên chức nữ được đào tạo chương trình lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên.”

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h