Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Tập huấn Hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình Địa chỉ tin cậy cho huyện Trấn Yên và Yên Bình

18/05/2023 01:58:10 Xem cỡ chữ Google
Nằm trong khuôn khổ hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030), Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng" cho hai huyện Trấn Yên và Yên Bình. Đồng chí Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch TT Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng ban Điều hành dự án tỉnh khai mạc và trực tiếp trao đổi một số nội dung tại lớp tập huấn.

Đồng chí Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch TT Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng ban Điều hành dự án tỉnh trao đổi một số nội dung tại lớp tập huấn.

Tham gia tập huấn có cán bộ Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân; cán bộ Phòng Dân tộc, Lao động- Thương binh và Xã hội, cán bộ văn hóa, y tế và lãnh đạo Hội LHPN các xã triển khai Dự án của hai huyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được cung cấp các kiến thức, kỹ năng thành lập và vận hành hoạt động của mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, gồm: tổng quan về mô hình, thành phần tham gia và đối tượng hưởng lợi; chức năng, nhiệm vụ của địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; nhận diện bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, các hình thức; kỹ năng phát hiện nạn nhân bị bạo lực gia đình, bị xâm hại; các kỹ năng ứng xử, giải quyết tại địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; các hướng dẫn thành lập, vận hành địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trong việc hỗ trợ người bị bạo lực; vai trò của các cấp Hội LHPN và các ban, ngành, tổ chức liên quan trong việc xây dựng, triển khai thực hiện và duy trì hoạt động có hiệu quả của mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. 

Các đại biểu thảo luận nhóm
Các đại biểu thảo luận nhóm

Qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ Hội LHPN, các phòng, ban, đơn vị liên quan cấp huyện và xã thực hiện Dự án 8 vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện tại địa phương trong việc triển khai xây dựng mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; đồng thời xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tại địa phương; nâng cao năng lực cho cán bộ tại địa phương trong hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời nạn nhân bị bạo lực gia đình, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt hơn công tác về bình đẳng giới, thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Các nhóm trình bày nội dung thảo luận tại lớp tập huấn
Các nhóm trình bày nội dung thảo luận tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn cũng cụ thể hóa nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện Dự án 8, định hướng hỗ trợ các xã triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Dự án 8 nói chung, chỉ tiêu về Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng nói riêng. Dự án 8 của tỉnh đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2025 xây dựng, củng cố 32 Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. 

Trong thời gian tiếp theo, Ban Điều hành Dự án 8 tỉnh sẽ tiếp tục triển các lớp tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình Địa chỉ tin tại cộng đồng cho các địa phương triển khai Dự án 8 còn lại, gồm: thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Lục Yên. 

Thanh Khiết

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h