Tin Hoạt động >> Chính trị

Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh tổ chức học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

15/12/2022 09:11:16 Xem cỡ chữ Google
Ngày 14/12/2022, Chi bộ Cơ quan Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan Hội. Đồng chí Hoàng Phương Thúy – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, Báo cáo viên Tỉnh ủy chủ trì hội nghị và truyền đạt nội dung các nghị quyết.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Hoàng Phương Thúy đã quán triệt học tập các nội dung cơ bản của văn kiện, gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị góp phần giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan Hội LHPN tỉnh nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết này. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc.

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, các đại biểu tiến hành viết thu hoạch về những vấn đề cơ bản, vấn đề mới được nêu trong các chuyên đề, gắn với liên hệ thực tiễn tình hình ở địa phương, đơn vị; đồng thời, nêu kiến nghị, đề xuất những giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Thanh Khiết

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h