Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Tuyển tư vấn tập huấn về giám sát dự án và xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá dự án

09/09/2022 10:59:51 Xem cỡ chữ Google
Dự án “Cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 3” (mã số N-VNM-2021-3049) do Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới tài trợ được thực hiện bởi Hội LHPN tỉnh Yên Bái trong 3 năm (từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 8 năm 2024) tại xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn và xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái tuyển tư vấn tập huấn về giám sát dự án và xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá dự án.

1. Mục tiêu: Ban Quản lý dự án các cấp có kiến thức, kỹ năng và phương pháp về theo dõi và giám sát dự án, đồng thời cùng nhau xây dựng tài liệu hướng dẫn gồm hệ thống theo dõi, giám sát các chỉ số của dự án đang thực hiện. Thực hành việc theo dõi và đánh giá dự án tại các thôn dự án.

2. Kết quả mong đợi:

(1) Xây dựng được bộ công cụ, tài liệu hướng dẫn thu thập thông tin, theo dõi, giám sát và đánh giá các chỉ số của dự án ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng được vào thực tế dự án đang thực hiện.

(2) Cán bộ Ban Quản lý dự án các cấp và cán bộ các thôn dự án thực hành thành thạo các công cụ theo dõi, giám sát và đánh giá các chỉ số của dự án ngay tại lớp tập huấn.

(3) Các báo cáo hoạt động định kỳ gửi Nhà tài trợ BfdW của dự án thể hiện được đầy đủ các kết quả/thành tựu theo các chỉ số mục tiêu đã cam kết cũng như các tác động (tích cực/tiêu cực) của dự án được báo cáo kịp thời, đầy đủ.

3. Trách nhiệm của tư vấn

(1) Nghiên cứu các tài liệu liên quan do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cung cấp.

(2) Thảo luận với Ban quản lý dự án về các nội dung cần thực hiện trong hoạt động tập huấn cũng như các biểu mẫu và nội dung tài liệu hướng dẫn liên quan áp dụng vào thực tiễn dự án.

(3) Dự thảo tài liệu tập huấn hướng dẫn (bằng tiếng Việt) gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái góp ý kiến.

(4) Tập huấn cho các cán bộ Ban quản lý dự án tỉnh, huyện, xã và cán bộ thôn về kiến thức, kỹ năng và phương pháp theo dõi, giám sát dự án.

 Nội dung trong tài liệu hướng dẫn về theo dõi và giám sát đảm bảo các thành viên tham dự hiểu và có thể thực hành thu thập và xử lý số liệu, cập nhật và tổng hợp các số liệu một cách dễ dàng và chuyên nghiệp.

(5) Thực hiện hướng dẫn học viên thực hành thu thập thông tin tại thực địa tại các thôn dự án; hoàn thiện 01 báo cáo mẫu định kỳ 1 năm thực hiện dự án (bằng tiếng Việt).

(6) Hoàn chỉnh tài liệu hướng dẫn giám sát và đánh giá bằng tiếng Việt, chuyển giao cho Hội LHPN tỉnh Yên Bái; giải đáp các vướng mắc/khó khăn trong quá trình thực hiện của cán bộ dự án Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện, xã trong 3 tháng đầu (nếu có).

4. Yêu cầu trình độ tư vấn

- Tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong các hoạt động theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án phát triển trong và ngoài nước;

- Đã thực hiện các gói tư vấn về tập huấn theo dõi và giám sát dự án; xây dựng hệ thống thu thập thông tin, số liệu theo dõi kết quả đạt được chỉ số mục tiêu dự án.

- Ưu tiên: Có các kiến thức về phát triển cộng đồng, hỗ trợ sinh kế và phát triển nông nghiệp bền vững.

 

Chi tiết TOR bên dưới

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h