Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Tuyển tư vấn sản xuất video

27/04/2022 09:18:46 Xem cỡ chữ Google
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đang thực hiện hoạt động “Xây dựng video đánh giá kết quả hoạt động dự án “Nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cái thiện tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới” do tổ chức Hagar quốc tế tại Việt Nam tài trợ. Mời tổ chức cá nhân tham gia thực hiện sản xuất video “Đánh giá kết quả dự án” với những Điều khoản tham chiếu dưới đây.

 1. Tổng quan về Hội Liên hiệp phụ nữ  tỉnh Yên Bái

          Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái là tổ chức chính trị xã hội có tư cách pháp nhân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các tầng lớp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện vì sự phát triển, bình đẳng giới của phụ nữ. Có mạng lưới hoạt động rộng khắp, có trên 155 nghìn hội viên sinh hoạt tại 2.578 chi, tổ phụ nữ tại thôn bản. Có 26 cán bộ chuyên nghiệp, năng động, nhiệt tình, có kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo và bình đẳng giới.

          Với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ UNTF thông qua tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam, chúng tôi đang thực hiện dự án “ Nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới” (VAW) tại 2 xã Minh An, Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022 góp phần thay đổi cuộc sống của phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới. Dự án đang xây dựng năng lực cho 3 cấp: (1) Trưởng thôn trong việc nhận diện người bị bạo lực, hỗ trợ sơ cứu ban đầu và chuyển tuyến, (2) Đội phản ứng nhanh cấp xã (ERT) bao gồm Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ,  Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp xã, trưởng thôn/bản, v.v. để điều phối và cung cấp dịch vụ cho những người bị bạo lực và (3) chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện để hỗ trợ cấp xã và thôn. Chúng tôi đang thực hiện hoạt động 4.1.5.2 để “Xây dựng video đánh giá kết quả hoạt động dự án “ Nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cái thiện tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới”. Hoạt động này sẽ được thực hiện tại 2 xã Minh An, Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trong khoảng thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2022.

 

 1. Thông tin chung

Nhiệm vụ

Tư vấn sản xuất video

Dự án

“Nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tập cận dịch vụ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới”

Loại hợp đồng

Tư vấn

Địa điểm

Tỉnh Yên Bái

Thời hạn hợp đồng

Tháng 5 đến tháng 7 năm 2022

 

 1. Mục địch và phạm vi công việc

Chuyên gia tư vấn sẽ:

 • Đảm bảo trang bị đầy đủ thiết bị sản xuất, như máy quay, máy ghi âm, đèn chiếu sáng, v.v.
 • Thảo luận với cán bộ của Hội LHPN tỉnh để phát triển/xây dựng kịch bản video dựa theo thông tin đầu vào từ Hội LHPN tỉnh.
 • Tuân theo theo kịch bản/hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh nhưng các nhà tư vấn nên đóng góp ý kiến và đề xuất để cải thiện chất lượng của video.
 • Thực hiện các cảnh quay theo yêu cầu của Hội LHPN tỉnh
 • Cung cấp bản dịch và phụ đề / chú thích (nếu cần) cho video với sự hỗ trợ của cán bộ Hội LHPN tỉnh.
 • Chỉnh sửa và thêm các hiệu ứng hình ảnh cần thiết để nâng cao tính hấp dẫn của video
 • Gửi video đúng hạn và đáp ứng các yêu cầu
 • Lắng nghe và làm việc theo nhóm chuyên nghiệp
 • Tuân thủ Chính sách Bảo vệ thân chủ và truyền thông của dự án.

3. Kết quả đầu ra và khung thời gian

a. Sản phẩm bàn giao:

 • Kịch bản văn học chi tiết và kịch bản quay được Hội LHPN tỉnh phê duyệt
 • Sản phẩm video cuối cùng được duyệt với chất lượng tối thiểu Full HD và thời lượng  khoảng  10-15 phút (có phụ đề tiếng Anh)
 • Cảnh đoạn quay gốc  (không có hiệu ứng / chưa chỉnh sửa) trong quá trình sản xuất.
 • 01 bản báo cáo về quá trình sản xuất

b. Kế hoạch dự kiến công việc

 

STT

Hoạt động

Thời gian dự kiến

Địa điểm 

Phê duyệt

1

Thảo luận với nhóm dự án của Hội LHPN Tỉnh về ý tưởng và thời gian sản xuất

08/5/2022

Yên Bái

 

Trưởng ban chỉ đạo dự án Tỉnh

Cán bộ điều phối Hội LHPN Tỉnh

Cán bộ điều phối Hagar

2

Hoàn thiện kịch bản cuối cùng ( gồm kịch bản văn học và kịch bản điện ảnh)

10/5/2022

Yên Bái

Trưởng ban chỉ đạo dự án Hội LHPN Tỉnh

Cán bộ điều phối Hội LHPN Tỉnh

Cán bộ điều phối Hagar

3

Lấy tư liệu và sản xuất

Bắt đầu từ 15/5/2022

Yên Bái

Trưởng ban chỉ đạo dự án Hội LHPN Tỉnh

Cán bộ điều phối Hội LHPN Tỉnh

Cán bộ điều phối Hagar

4

Hậu kỳ: Chỉnh sửa video dựa trên các góp ý

30/6/2022

Yên Bái

Trưởng ban chỉ đạo dự án Hội LHPN Tỉnh

Cán bộ điều phối Hội LHPN Tỉnh

Cán bộ điều phối Hagar

5

Hoàn thiện bản cuối cùng

20/7/2022

Yên Bái

Trưởng ban chỉ đạo dự án Hội LHPN Tỉnh

Cán bộ điều phối Hội LHPN Tỉnh

Cán bộ điều phối Hagar

6

Bàn giao tất cả các sản phẩm cuối cùng

30/7/2022

Yên Bái

Trưởng ban chỉ đạo dự án Hội LHPN Tỉnh

Cán bộ điều phối Hội LHPN Tỉnh

Cán bộ điều phối Hagar

 

4. Địa điểm làm việc

Các tư vấn sẽ thực hiện các hoạt động lấy tư liệu tại xã Minh An, Bình Thuận, huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái.

5. Phí tư vấn và thanh toán

5.1. Phí tư vấn:

Thỏa thuận với khung thời gian trên

5.2. Thanh toán và thời hạn thanh toán

Thanh toán 1 lần sau khi nhận được sản phẩm theo yêu cầu ở mục 3

6. Yêu cầu về trình độ

 

Trình độ học vấn

Có nền tảng kiến thức về Quay phim, Nhiếp ảnh, Nghệ thuật, Truyền thông hoặc bất kỳ lĩnh vực nào có liên quan

Kinh nghiệm

 • Có kiến thức và kinh nghiệm sản xuất video vững vàng
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay phim chuyên nghiệp và nhiếp ảnh. Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ là một lợi thế
 • Có kiến thức và hiểu biết về phòng ngừa Bạo lực gia đình / xâm hại Tình dục / mua bán người
 • Có hiểu biết về nhạy cảm sang chấn và nhạy cảm giới.
 • Có nhạy cảm về văn hóa và đa dạng vùng miền.

Kỹ năng

 • Sáng tạo trong cách kể chuyện qua hình ảnh
 • Sáng tạo trong việc sử dụng ngôn ngữ
 • Hiểu biết cơ bản về phòng ngừa bạo lực gia đình/ mua bán người/ xâm hại tình dục
 • Kỹ năng dịch ngôn ngữ từ tiếng việt sang tiếng anh, tiếng việt sang tiếng dân tộc thiểu số.

Khác

 • Sẵn sàng tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục liên quan
 • Thái độ làm việc tích cực, mang tính xây dựng
 • Cam kết sản xuất công việc chất lượng

 

 1. Hồ sơ ứng tuyển:

          Các đơn vị, cá nhân quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến Hội LHPN Tỉnh Yên Bái qua email:  vanphonghpnyb@gmail.com

          Hồ sơ nên bao gồm đơn xin giải thích sự quan tâm của bạn đối với công việc tư vấn và lý do bạn là ứng viên phù hợp nhất cho vị trí này, hồ sơ đơn vị/cá nhân, ý tưởng cho video, các sản phẩm đã thực hiện trước đây và đề xuất chi phí cho công việc này.

          Hạn nộp hồ sơ vào ngày 06 tháng 5 năm 2022. Các đơn vị/cá nhân ứng tuyển sẽ được bảo mật. Do số lượng đơn đăng ký nhiều nên chỉ liên hệ với những hồ sơ đáp ứng yêu cầu và không hoàn lại hồ sơ nếu đơn vị/cá nhân không được chọn.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h