Chuyển đổi số >> Chuyển đổi số

Yên Bái đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06

04/12/2023 08:19:27 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công an về việc triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong năm 2023.

Trong thời gian qua, Công an tỉnh – cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 104 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư, hộ tịch… đảm bảo nguồn dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Công tác cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, định danh cá nhân, giải quyết cư trú trên dịch vụ công được thực hiện nghiêm túc. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giúp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn hiểu được vai trò, vị trí, ý nghĩa và sự cần thiết của CCCD gắn chíp điện tử, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, có sự phối hợp, hỗ trợ thực hiện.

Đối với nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong quá trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã phối hợp với Viễn thông Yên Bái thực hiện nâng cấp, thay đổi giao diện cổng Dịch vụ công tỉnh Yên Bái. Đến nay, cổng Dịch vụ công tỉnh Yên Bái đang kết nối với 25 hệ thống Cơ sở dữ liệu chuyên ngành để sẵn sàng chia sẻ, kết nối và khai thác thông tin trong đó có 24 hệ thống CSDL chuyên ngành đã kết nối và đưa vào khai thác, sử dụng; 01 hệ thống đang trong quá trình hoàn thiện (Hệ thống định danh và xác thực điện tử).

Tỉnh Yên Bái đã thực hiện công khai, đầy đủ 25/25 dịch vụ công thiết yếu trên cổng Dịch vụ công tỉnh Yên Bái để người dân, doanh nghiệp tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến; đã và đang thực hiện 10/25 Dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Đối với 11 Dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an từ 15/10/2022 đến 15/11/2023, tỷ lệ xác nhận thông tin nơi cư trú đạt 83,64%; xác nhận số CMND/CCCD đạt 100%; cấp lại, cấp đổi thẻ CCCD 254 hồ sơ; đăng ký thường trú đạt 90,3%; đăng ký tạm trú đạt 96,85%; khai báo tạm vắng 54,5%; thông báo lưu trú đạt 100%; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông đạt tỷ lệ 94,8%; thủ tục làm con dấu mới đạt 100%; đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy đạt 92,89%; thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình đạt 63,64%.

Tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì hoạt động của 179 mô hình điểm hướng dẫn dịch vụ công (01 mô hình tại cấp huyện và 178 mô hình tại 173 xã, phường, thị trấn); triển khai các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Một số mô hình đã đạt được những kết quả nhất định, mang lại sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC thông qua môi trường số, ứng dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, ứng dụng tài khoản định danh điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước. Mô hình xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy, tính đến hết tháng tháng 10/2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận 21.355 hồ sơ, trong đó có 21.194 hồ sơ trực tuyến (chiếm 99,2%); Mô hình Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNelD đã triển khai thực hiện tại 198/198 cơ sở khám chữa bệnh, giúp người dân, nhân viên y tế tiết kiệm được nhiều thời gian, giảm nhiều giấy tờ thủ tục từ đó góp phần giúp chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao; Mô hình Bảo đảm điều kiện công dân số đã hướng dẫn công dân kích hoạt được 398.563/395.798 tài khoản định danh điện tử (VNeID), đạt 100,7%, hoàn thành vượt chỉ tiêu do Bộ Công an giao; Mô hình Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID: đã triển khai tại 07/09 huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tính đến tháng 11/2023, tỉnh Yên Bái đứng thứ 19/63 tỉnh/thành phố, trong đó, Chỉ số công khai, minh bạch, đạt 10,3/18 điểm (tỷ lệ hồ sơ đã đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công là 26,65%); Chỉ số tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 17,0/20 điểm; Chỉ số công khai, minh bạch, đạt 10,3/18 điểm (tỷ lệ hồ sơ đã đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công là 26,65%); Chỉ số tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 17,0/20 điểm; Chỉ số mức độ hài lòng đạt 17,7/18 điểm….

Đối với nhóm phục vụ phát triển công dân số, Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác cấp CCCD và định danh điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Tính đến ngày 14/11/2023, đã thu nhận được 751.239 hồ sơ, trong đó cấp mới 686.319/696.529 công dân đủ 14 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 98,53%.

Từ ngày 25/02/2022, tại các bộ phận thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cấp định danh điện tử cho công dân có nhu cầu và thực hiện tích hợp các giấy tờ: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội…Tính đến 14/11/2023, Công an tỉnh đã thực hiện thu nhận 549.817/395.978 tài khoản, tỷ lệ 138,91%; kích hoạt 396.151/395.978 tài khoản, tỷ lệ 100,09%.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện từ ngày 10/8/2023 đến ngày 31/10/2023 đã hoàn thành nhập dữ liệu hộ tịch với tổng số 535.191/535.191 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%.

198/198 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã phối họp triển khai đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD có gắn chip hoặc qua ứng dụng VNeID (áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử). Tính đến ngày 06/11/2023, toàn tỉnh có 524.242 lượt tra cứu thành công CCCD gắn chip phục vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Tính đến ngày 15/11/2023, Công an tỉnh đã thu thập, cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư được 217.336 hộ, 918.708 nhân khẩu. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Công an các đơn vị thực hiện công tác làm sạch dữ liệu phát sinh như: dữ liệu công dân sai cấu trúc định danh; thiếu số CMND, thiếu trường thông tin.

Sở Y tế triển khai thực hiện công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID- 19 và triển khai xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”. Tính đến ngày 15/11/2023, tổng số mũi tiêm thực tế là 2.413.146, trong đó số mũi tiêm cập nhật trên hệ thống là 2.331.537 đạt 96,6%, số mũi tiêm cần làm sạch 68.904 chiếm 2,96%.

Bảo hiểm xã hội phối hợp Công an thực hiện cập nhật, làm sạch, xác thực thông tin ĐDCN/CCCD của người tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Tính đến 13/11/2023, cơ quan BHXH đã xác thực được 760.820 người đang tham gia đạt 99% số người đang tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Đề án 06, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2023 của HĐND tỉnh về quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Yên Bái để khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện rà soát, cập nhật lại kết quả quyết TTHC chưa được số hóa theo đúng quy định trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; tập trung rà soát kỹ và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm; ưu tiên, bố trí đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với Công an tỉnh phát huy hiệu quả các mô hình điểm triển khai hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến trên toàn tỉnh.

Cùng với đó tiếp tục triển khai thực hiện nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh việc ứng dụng thẻ CCCD trong khám chữa bệnh BHYT thay thế BHYT giấy; tiếp tục đẩy mạnh thu nhận, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh; duy trì thường xuyên việc cấp CCCD cho công dân.

Đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu dân cư; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu của các ngành và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h