Tin Hoạt động >> Chính trị

Những nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII

07/12/2018 02:31:55 Xem cỡ chữ Google
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII, sáng 7/12, Kỳ họp tiếp tục xem xét các đề án, tờ trình. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và điều hành kỳ họp.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu các tờ trình tại Kỳ họp

Trong phiên họp sáng nay, Kỳ họp cũng đã xem xét các đề án, tờ trình:

* Danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019; Sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua các danh mục, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. Theo đó, danh mục Dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Luật Đất đai gồm 4 dự án; danh mục Dự án thuộc đối tượng tại Điều 61, Luật Đất đai cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng gồm 1 Dự án; bổ sung danh sách các hộ gia đình, cá nhân tại Thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên và Yên Bình. Kết quả tổng hợp sau khi bổ sung điều chỉnh, danh mục Dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai gồm 352 Dự án với diện tích 2.523,73ha; danh mục Dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh thông qua gồm 215 Dự án với diện tích cần chuyển mục đích là 174,32 ha.

* Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái: Chi trợ cấp đặc thù cho đối tượng là công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái với mức trợ cấp 1.000.000 đồng/ người/ tháng.

* Giao biên chế công chức, biên chế các Hội đặc thù và phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2019: Tổng số chỉ tiêu năm 2019 của toàn tỉnh là 22.931 chỉ tiêu, trong đó tỉnh Yên Bái được Bộ Nội vụ giao 2.034 biên chế công chức hành chính, dự kiến hết năm 2020 tỉnh thực hiện tinh giản 288 chỉ tiêu biên chế công chức so với số đã giao năm 2015, đạt 12,02%. Tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến giao 20.354 người, đến năm 2021 tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh là 19.343 chỉ tiêu. Biên chế giao cho các Hội có tính chất đặc thù là 98 chỉ tiêu, giảm 4 chỉ tiêu; chỉ tiêu Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 440 chỉ tiêu, giảm 73 chỉ tiêu.

* Sắp xếp lại thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn 6 huyện và Thành phố Yên Bái: Trước khi sắp xếp Thành phố Yên Bái và 6 huyện hiện có 2016 thôn, bản, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp còn 1103 thôn, bản, tổ dân phố, giảm 913 thôn, bản, tổ dân phố. Trong đó có 136 thôn, bản dưới 100 hộ và 143 thôn, bản trên 200 hộ, có 6 tổ dân phố dưới 150 hộ và 65 tổ dân phố trên 300 hộ. Việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố nhằm góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi phí từ nguồn ngân sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

* Đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái: Giữ nguyên và tiếp tục sử dụng tên đang có đối với những tuyến đường đã được đặt tên cho toàn tuyến (Nguyễn Tất Thành; Đinh Tiên Hoàng; Đường Hoàng Thi; Đường Đại Đồng; Đường Hương Lý; Đường Đông Lý; Đường Trần Nhật Duật), đồng thời đặt tên một số tuyến đường (gồm: Đường Tân Quang; Đường Văn Chính; Đường Vũ Văn Uyên; Đường An Bình; Đường Thanh Bình; Đường Nguyễn Văn Mậu; Đường Hoàng Loan; Đường Vũ Văn Mật).

* Ban hành mức chi đối với một số hoạt động bao gồm: mức chi về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước; mức chi đặc thù đảm bảo trật tự an toàn giao thông; mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

* Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2019: HĐND tỉnh sẽ tổ chức 2 kỳ họp thường lệ vào giữa năm và cuối năm 2019 và các kỳ họp bất thường nếu có. Thời gian kỳ họp thứ 12 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7/2019; kỳ họp thứ 13 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12/2019.

* Thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND: Theo đó, sau khi hợp nhất 3 Văn phòng sẽ giữ nguyên số lượng biên chế đã giao năm 2018 là 159 biên chế; lộ trình từ 2019 đến 2021 sẽ tinh giản 33 biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Thời gian thực hiện việc thí điểm từ 1/1/2019 đến hết 31/12/2019.

Chiều nay (7/12), các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại tổ tham gia ý kiến vào báo cáo của UBND tỉnh và các ngành và thảo luận về các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Gợi ý cho phiên thảo luận tại tổ buổi chiều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; chú trọng làm rõ những kết quả nổi bật đã đạt được so với năm 2017; những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; chỉ ra những yếu tố là lực cản trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh năm 2019 là năm quyết định việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII vì vậy các đại biểu cần tập trung thảo luận xác định những yếu tố khó trong phát triển kinh tế để chủ động vượt lên khó khăn, thách thức. Trong đó đặc biệt lưu ý đến việc thúc đẩy tốt 3 khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển nguồn nhân lực; đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn. Đối với cơ cấu lại nền kinh tế cần quan tâm lấy nông nghiệp làm trụ cột gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển các sản phẩm chủ lực để đẩy mạnh xúc tiến thương mại; lấy công nghiệp làm dẫn dắt để tạo đột phá, thúc đẩy tốt dịch vụ thương mại; cơ cấu lại nông nghiệp, nông thôn... Đổi mới công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế một cách ổn định...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các đại biểu tập trung tham gia ý kiến vào báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh và các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Các thông tin của Kỳ họp sẽ được Cổng Thông tin điện tử tiếp tục cập nhật.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h