Tài liệu sinh hoạt >> Chính trị

Hướng dẫn thi hành điều lệ Hội khóa XIII

26/07/2022 03:31:56 Xem cỡ chữ Google
Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Toàn văn hướng dẫn file đính kèm bên dưới

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h