Gia đình - Xã hội >> Kinh tế

Tìm kiếm nhà đấu thầu cung cấp bò giống

24/05/2021 03:05:13 Xem cỡ chữ Google
Tổ chức SPIR có kế hoạch mua 58 con bò cái và 06 con bò đực được giao hàng đến xã Ngòi A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Xin vui lòng gửi báo giá được niêm phong cho các sản phẩm trên trước 10h sáng, ngày 21 tháng 06 năm 2021

From: Samaritan’s Purse International Relief (SPIR) - Project Office in Vietnam

Từ: Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief (SPIR) - Văn phòng Dự án tại Việt Nam


Reference/Số tham chiếu: RFQ 240521 Cow

SPIR has plan to purchase 58 Cows and 06 Bulls to be delivered to Ngoi A commune, Van Yen district, Yen Bai province.

Tổ chức SPIR có kế hoạch mua 58 con bò cái và 06 con bò đực được giao hàng đến xã Ngòi A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Please send or hand deliver the sealed quote for the above products by 10AM June 21, 2021 at latest, and to the following address:

Xin vui lòng gửi báo giá được niêm phong cho các sản phẩm trên trước 10h sáng, ngày 21 tháng 06 năm 2021, theo địa chỉ sau:          

Samaritan’s Purse International Relief

No.09, Alley 168 Nguyen Khanh Toan, Quan Hoa ward, Cau Giay district, Hanoi

ATTN: Purchasing Committee; RFQ 240521 Cow

Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief

Số 09, ngõ 168 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Người nhận: Ủy ban Mua sắm, RFQ 240521 Cow

Or via email: spvietnamprocurement@samaritan.org 

with the subject heading as follows: Purchasing Committee; RFQ 240521 Cow

Hoặc gửi qua địa chỉ email:  spvietnamprocurement@samaritan.org

Với nội dung tiêu đề là: Ủy ban Mua sắm, RFQ 240521 Cow

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI TẢI FILE BÊN DƯỚI

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h