Chuyên đề >> Văn bản mới

SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH

13/06/2023 10:50:10 Xem cỡ chữ Google
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được phân công chủ trì, tổ chức thực hiện Dự án, “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” 1 (Dự án 8), một trong 10 Dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu cụ thể của giai đoạn I (từ năm 2021 đến năm 2025) nhằm “góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

“Sổ tay hướng dẫn đối thoại chính sách” được xây dựng dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, với mong muốn cung cấp thông tin tổng quan, nội dung, quy trình tổ chức và tham gia đối thoại chính sách tại địa phương; hệ thống hóa các hoạt động của tổ chức Hội trong hỗ trợ nâng cao năng lực làm chủ của phụ nữ, góp phần đảm bảo tiếng nói, sự tham gia của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương; giới thiệu một số kỹ năng cơ bản hỗ trợ cán bộ Hội cơ sở tổ chức đối thoại chính sách. Nội dung Sổ tay là sự kết hợp giữa việc thực hiện trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (theo Quyết định 218-QĐ/TW) với việc tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, nhận thức của hội viên, phụ nữ trong quá trình tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Sổ tay được thiết kế thành 3 phần:

Phần 1: Tổng quan về đối thoại chính sách;

Phần 2: Nội dung, quy trình thực hiện đối thoại chính sách;

Phần 3: Một số kỹ năng cơ bản trong thực hiện đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản.

Ngoài ra, còn có các Phụ lục cung cấp các thông tin, quy định liên quan đến công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; các biểu mẫu phục vụ công tác tổ chức và phối hợp tổ chức đối thoại.

Sổ tay được xây dựng trong bối cảnh công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức chính trị - xã hội cũng như thực tiễn công tác Hội có nhiều nội dung đang tiếp tục được nghiên cứu, tổng kết và cụ thể hóa, do vậy, cuốn sổ tay không tránh khỏi những hạn chế. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trân trọng đón nhận các ý kiến góp ý để cuốn Sổ tay được hoàn thiện.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h