Tài liệu sinh hoạt >> Chính trị

Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI

25/07/2022 04:07:07 Xem cỡ chữ Google
Văn kiện Đại hội

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tải văn kiện bên dưới

https://drive.google.com/file/d/1oNt7EcywS7B4bO03j-B__UCdehSjaLPi/view?usp=sharing

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h