Chuyên đề >> Văn hóa - Xã hội

Các văn về triển khai Dự án 8

20/04/2023 01:56:14 Xem cỡ chữ Google
Các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Dự án 8 của Trung ương của tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h